Lớp 4

Toán lớp 4: Phép trừ phân số (Tiếp theo) trang 130

Giải Toán lớp 4: Phép trừ phân số (Tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 130. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Phép trừ phân số (Tiếp theo) của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Phép trừ phân số (Tiếp theo) trang 130

Giải bài tập Toán 4 trang 130

Bài 1

Tính:

a) dfrac{4}{5}-dfrac{1}{3};     b)dfrac{5}{6}-dfrac{3}{8};     c) displaystyle {8 over 7} - {2 over 3};      d) dfrac{5}{3}-dfrac{3}{5}

Đáp án

a) dfrac{4}{5}-dfrac{1}{3};

+ Quy đồng mẫu số hai phân số:

dfrac{4}{5}= dfrac{4×3}{5×3}=dfrac{12}{15}; dfrac{1}{3}= dfrac{1×5}{3×5}=dfrac{5}{15}.

+ Trừ hai phân số: dfrac{4}{5}-dfrac{1}{3}=dfrac{12}{15}-dfrac{5}{15}= dfrac{7}{15}

b) dfrac{5}{6}-dfrac{3}{8}

+ Quy đồng mẫu số hai phân số:

dfrac{5}{6}= dfrac{5×8}{6×8}=dfrac{40}{48}; dfrac{3}{8}= dfrac{3×6}{8×6}=dfrac{18}{48}

+ Trừ hai phân số: dfrac{5}{6}-dfrac{3}{8}= dfrac{40}{48}- dfrac{18}{48}= dfrac{22}{48} =dfrac{11}{24}

Hoặc :

+ Quy đồng mẫu số hai phân số:

dfrac{5}{6}= dfrac{5×4}{6×4}=dfrac{20}{24}; dfrac{3}{8}= dfrac{3×3}{8×3}=dfrac{9}{24}

+ Trừ hai phân số:dfrac{5}{6}-dfrac{3}{8}= dfrac{20}{24}- dfrac{9}{24}=dfrac{11}{24}

c) displaystyle {8 over 7} - {2 over 3}

+ Quy đồng mẫu số hai phân số:

displaystyle {8 over 7} = {{8×3} over {7×3}} = {{24} over {21}}; displaystyle {2 over 3} = {{2×7} over {3×7}} = {{14} over {21}}

+ Trừ hai phân số:displaystyle {8 over 7} - {2 over 3} = {{24} over {21}} - {{14} over {21}} = {{10} over {21}}

d) dfrac{5}{3}-dfrac{3}{5}

+ Quy đồng mẫu số hai phân số:

dfrac{5}{3}= dfrac{5×5}{3×5}= dfrac{25}{15}; dfrac{3}{5}= dfrac{3×3}{5×3}= dfrac{9}{15}

+ Trừ hai phân số: dfrac{5}{3}-dfrac{3}{5}= dfrac{25}{15}- dfrac{9}{15}= dfrac{16}{15}

Bài 2

Tính:

a) dfrac{20}{16}- dfrac{3}{4};    b) dfrac{30}{45}- dfrac{2}{5};    c) dfrac{10}{12}- dfrac{3}{4} ;    d) dfrac{12}{9}- dfrac{1}{4}

Đáp án:

a)dfrac{20}{16}- dfrac{3}{4}= dfrac{20:4}{16:4}-dfrac{3}{4}= dfrac{5}{4}- dfrac{3}{4} =dfrac{2}{4} = dfrac{1}{2}

b) dfrac{30}{45}- dfrac{2}{5}=dfrac{30:15}{45:15}- dfrac{2}{5}= dfrac{2}{3}- dfrac{2}{5}= dfrac{10}{15}-dfrac{6}{15}=dfrac{4}{15}

c) dfrac{10}{12}- dfrac{3}{4}= dfrac{10:2}{12:2}- dfrac{3}{4}= dfrac{5}{6}- dfrac{3}{4}= dfrac{20}{24}- dfrac{18}{24}= dfrac{2}{24} = dfrac{1}{12}

Hoặc:dfrac{10}{12}- dfrac{3}{4}= dfrac{10:2}{12:2}- dfrac{3}{4}= dfrac{5}{6}- dfrac{3}{4}= dfrac{10}{12}- dfrac{9}{12}= dfrac{1}{12}

d) dfrac{12}{9}- dfrac{1}{4}= dfrac{12:3}{9:3}- dfrac{1}{4}= dfrac{4}{3}- dfrac{1}{4}= dfrac{16}{12}-dfrac{3}{12}=dfrac{13}{12}.

Bài 3

Trong một công viên có frac{6}{7} diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó frac{2}{5} diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên.

Đáp án:

Diện tích để trồng cây xanh là:

frac{6}{7} - frac{2}{5} = frac{{16}}{{35}} (diện tích công viên)

Đáp số: frac{{16}}{{35}} diện tích công viên

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!