Lớp 4

Toán lớp 4: Phép chia phân số trang 135

Giải Toán lớp 4: Phép chia phân số giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 135, 136. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Phép chia phân số của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Phép chia phân số trang 135

Giải bài tập Toán 4 trang 136

Bài 1

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau: frac{2}{3};frac{4}{7};frac{3}{5};frac{9}{4};frac{10}{7}

Đáp án:

Phân số đảo ngược của frac{2}{3}frac{3}{2}

Phân số đảo ngược của frac{4}{7}frac{7}{4}

Phân số đảo ngược của frac{3}{5}frac{5}{3}

Phân số đảo ngược của frac{9}{4}frac{4}{9}

Phân số đảo ngược của frac{10}{7}frac{7}{10}

Bài 2

Tính:

a) dfrac{3}{7} : dfrac{5}{8}

b) dfrac{8}{7} : dfrac{3}{4}

c) dfrac{1}{3} : dfrac{1}{2}

Đáp án:

a) dfrac{3}{7} : dfrac{5}{8} =dfrac{3}{7} times dfrac{8}{5} = dfrac{24}{35}

b) dfrac{8}{7} : dfrac{3}{4}=dfrac{8}{7} times dfrac{4}{3} = dfrac{32}{21}

c) dfrac{1}{3} : dfrac{1}{2}=dfrac{1}{3} times dfrac{2}{1} = dfrac{2}{3}

Bài 3

Tính:

a) dfrac{2}{3} times dfrac{5}{7}

b) dfrac{1}{5} times dfrac{1}{3}

dfrac{10}{21} : dfrac{5}{7}

dfrac{1}{15} : dfrac{1}{5}

dfrac{10}{21} : dfrac{2}{3}

dfrac{1}{15} : dfrac{1}{3}

Đáp án:

a)

+) dfrac{2}{3} times dfrac{5}{7}=dfrac{2 times 5}{3 times 7} = dfrac{10}{21}

+)dfrac{10}{21} : dfrac{5}{7}=dfrac{10}{21} times dfrac{7}{5} = dfrac{10times 7}{21 times 5}= dfrac{5 times 2 times 7}{7 times 3 times 5}= dfrac{2}{3}

+) dfrac{10}{21} : dfrac{2}{3}=dfrac{10}{21} times dfrac{3}{2} = dfrac{10times 3}{21 times 2}= dfrac{5 times 2 times 3}{7 times 3 times 2}= dfrac{5}{7}

b)

+)dfrac{1}{5} times dfrac{1}{3} = dfrac{1 times 1}{5 times 3}= dfrac{1}{15}

+) dfrac{1}{15} : dfrac{1}{5}=dfrac{1}{15} times dfrac{5}{1} = dfrac{5}{15}=dfrac{1}{3}

+)dfrac{1}{15} : dfrac{1}{3}=dfrac{1}{15} times dfrac{3}{1} = dfrac{3}{15}=dfrac{1}{5}

Bài 4

Một hình chữ nhật có diện tích frac{2}{3} m2, chiều rộng frac{3}{4}m. Tính chiều dài của hình đó.

Đáp án:

Chiều dài của hình chữ nhật đó dài số mét là:

dfrac{2}{3}: dfrac{3}{4}= dfrac{8}{9};(m)

Đáp số: frac{8}{9}(m)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!