Lớp 4

Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 168

Giải Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 168, 169. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) của Chương 6: Ôn tập Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 168

Giải bài tập Toán 4 trang 168, 169

Bài 1

Tính:

a) dfrac{2}{3}times dfrac{4}{7} ; dfrac{8}{21} : dfrac{2}{3};dfrac{8}{21}: dfrac{4}{7} ; dfrac{4}{7}times dfrac{2}{3}

b) dfrac{3}{11} times 2; dfrac{6}{11} : dfrac{3}{11};  dfrac{6}{11} : 2; 2 timesdfrac{3}{11} ;

c) 4 times dfrac{2}{7} ; dfrac{8}{7} : dfrac{2}{7}dfrac{8}{7} : 4 ; dfrac{2}{7}times 4.

Đáp án

a) dfrac{2}{3}times dfrac{4}{7} = dfrac{8}{21};

dfrac{8}{21} : dfrac{2}{3}= dfrac{8}{21}timesdfrac{3}{2} = dfrac{24}{42}= dfrac{4}{7}

dfrac{8}{21} : dfrac{4}{7} = dfrac{8}{21}times dfrac{7}{4} = dfrac{56}{84}= dfrac{2}{3} ;

dfrac{4}{7}timesdfrac{2}{3} = dfrac{8}{21}

b) dfrac{3}{11}times 2 = dfrac{6}{11} ;

dfrac{6}{11} : dfrac{3}{11} = dfrac{6}{11} times dfrac{11}{3} = dfrac{66}{33}= 2

dfrac{6}{11} : 2 = dfrac{6}{11 × 2} = dfrac{6}{22}= dfrac{3}{11} ;

2 timesdfrac{3}{11} = dfrac{2 × 3}{11} = dfrac{6}{11}

c) 4 times dfrac{2}{7} = dfrac{8}{7}

dfrac{8}{7}:dfrac{2}{7} = dfrac{8}{7} times dfrac{7}{2} = dfrac{56}{14}= 4

dfrac{8}{7}:4 = dfrac{8}{{7 times 4}} = dfrac{8}{28}= dfrac{2}{7}

dfrac{2}{7} times 4 = dfrac{{2 times 4}}{7} = dfrac{8}{7}

Bài 2

Tìm x:

a) dfrac{2}{7} times x = dfrac{2}{3}

b) dfrac{2}{5} : x = dfrac{1}{3}

c) x : dfrac{7}{11} = 22

Đáp án:

Các em tính và tìm x như sau:

a) dfrac{2}{7}times x = dfrac{2}{3}

x = dfrac{2}{3} : dfrac{2}{7}

x = dfrac{7}{3}

b) dfrac{2}{5} : x = dfrac{1}{3}

x =dfrac{2}{5} : dfrac{1}{3}

x =dfrac{6}{5}

c) x : dfrac{7}{11}= 22

x =22 timesdfrac{7}{11}

x = 14

Bài 3

Tính:

a) dfrac{3}{7}times dfrac{7}{3} ;

c) dfrac{2}{3}times dfrac{1}{6} times dfrac{9}{11} ;

b) dfrac{3}{7} : dfrac{3}{7} ;

d) dfrac{2× 3× 4}{2 × 3 × 4 × 5}

Đáp án:

Các em tính như sau:

a)dfrac{3}{7} times dfrac{7}{3} =dfrac{3 times 7}{7 times 3} =1

b) dfrac{3}{7} : dfrac{3}{7} = dfrac{3}{7} times dfrac{7}{3} =dfrac{3 times 7}{7 times 3} =1

c) dfrac{2}{3} timesdfrac{1}{6}timesdfrac{9}{11}= dfrac{2 × 1 × 9}{3 × 6 × 11} =dfrac{2 × 1 × 3×3 }{3 × 3×2 × 11}= dfrac{1}{ 11}

d)dfrac{2 × 3 × 4}{2 × 3 × 4 × 5} = dfrac{1}{5}

Bài 4

Một tờ giấy hình vuông có cạnh frac25 m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh frac2{25} m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài frac45 m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Đáp án:

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

dfrac{2}{5}times 4 = dfrac{8}{5};(m)

Diện tích tờ giấy hình vuông là:

dfrac{2}{5} timesdfrac{2}{5} = dfrac{4}{25};(m^2)

b) Diện tích một ô vuông:

dfrac{2}{25} timesdfrac{2}{25} = dfrac{4}{625};(m^2)

Số ô vuông cắt được là:

dfrac{4}{25} : dfrac{4}{625}= 25 (ô vuông)

c) Theo đề bài, tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông nên diện tích tờ giấy hình chữ nhật là dfrac{4}{25}m^2.

Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

dfrac{4}{25} : dfrac{4}{5} = dfrac{1}{5};(m)

Đáp số: a) Chu vi: dfrac{8}{5}m;

Diện tích: dfrac{4}{25}m^2.

b) 25 ô vuông.

c) dfrac{1}{5}m.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!