Lớp 4

Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100 000 trang 4

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 4, 5 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo). Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 4, 5

Bài 1 (trang 4 SGK Toán 4)

Tính nhẩm:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 100 000 trang 4

7000 + 2000

9000 – 3000

8000 : 2

3000 × 2

16000 : 2

8000 × 3

11000 × 3

49000 : 7

Gợi ý đáp án:

7000 + 2000 = 9000

9000 – 3000 = 6000

8000 : 2 = 4000

3000 × 2 = 6000

16000 : 2 = 8000

8000 × 3 = 24 000

11000 × 3 = 33000

49000 : 7 = 7000

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4637 + 8245

7035 – 2316

325 × 3

25968 : 3

b) 5916 + 2358

6471 – 518

4162 × 4

18418 : 4

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 2

b)

Bài 2

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 4)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

4327 …. 3742

5870 … 5890

65 300 .. 9530

28 676 … 28 676

97 321 … 97 400

100 000 … 99 999

Gợi ý đáp án:

4327 > 3742

5870 < 5890

65300 > 9530

28676 = 28676

97321 < 97400

100 000 > 99 999

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 4)

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351.

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

Gợi ý đáp án:

a) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 4)

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng Giá tiền Số lượng mua
Bát 2500 đồng 1 cái 5 cái
Đường 6400 đồng 1 kg 2 kg
Thịt 35 000 đồng 1 kg 2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là:

2500 × 5 = 12 500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

6400 × 2 = 12 800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

35 000 × 2 = 70 000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng)

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại số tiền là:

100 000 – 95 300 = 4700 (đồng)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!