Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 137

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 137. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 137 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 137

Giải bài tập Toán 4 trang 137

Bài 1

Tính rồi rút gọn:

a) displaystyle {2 over 7}:{4 over 5};   b)displaystyle {3 over 8}:{9 over 4};   c) displaystyle {8 over {21}}:{4 over 7};    d) displaystyle {5 over 8}:{{15} over 8}

Đáp án

a) displaystyle{2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{10} over {28}} = {{10:2} over {28:2}} displaystyle= {5 over {14}};

Hoặc: displaystyle{2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{2 times 5 } over {7 times 4 }} displaystyle= {{2times 5} over {7 times 2 times 2}} = {5 over {14}};

b) displaystyle{3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{12} over {72}} = {{12:12} over {72:12}} displaystyle = {1 over 6};

Hoặc: displaystyle{3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{3times 4 } over {8 times 9}} displaystyle = {{3 times 4} over {4 times 2 times 3 times 3}} = {1 over 6};

c)displaystyle{8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} times {7 over 4} = {{56} over {84}} displaystyle= {{56:28} over {84:28}} = {2 over 3};

Hoặc: displaystyle{8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} times {7 over 4} = {{8times 7} over {21 times 4}} displaystyle= {{2 times 4 times 7} over {3 times 7 times 4}} = {2 over 3};

d) displaystyle{5 over 8}:{{15} over 8} = {5 over 8} times {8 over {15}} = {{40} over {120}} displaystyle = {{40:40} over {120:40}} = {1 over 3}.

Hoặc:displaystyle{5 over 8}:{{15} over 8} = {5 over 8} times {8 over {15}} = {{5 times 8} over {8 times 15}} displaystyle = {{5 times 8} over {8 times 5 times 3}} = {1 over 3}.

Bài 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu:displaystyle 2:{3 over 4} = {2 over 1} : { 3 over 4} = { 2over 1} times {4 over 3 }= {8 over 3}

Ta có thể viết gọn như sau: displaystyle 2:{3 over 4} = {{2 times 4} over 3} = {{8} over 3}

a) displaystyle3:{5 over 7};    b) displaystyle4:{1 over 3};    c) displaystyle5:{1 over 6}.

Đáp án

a),,3:{5 over 7} = {{3 times 7} over 5} = {{21} over 5};
b),,4:{1 over 3} = {{4 times 3} over 1} = 12;

c),,5:{1 over 6} = {{5 times 6} over 1} = 30.

Bài 3

Tính bằng hai cách:

displaystyle a),,left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2}; displaystyle                b),,left( {{1 over 3} - {1 over 5}} right) times {1 over 2}.

Đáp án

a) Cách 1:

displaystyle,,left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2} = left( {{5 over {15}} + {3 over {15}}} right) times {1 over 2}

displaystyle= {8 over {15}} times {1 over 2} = {{8 times 1} over {15 times 2}} = {8 over {30}}= {4 over {15}};

Cách 2:

displaystyle,,left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2} = {1 over 3} times {1 over 2} + {1 over 5} times {1 over 2}

displaystyle= {1 over 6} + {1 over {10}} = {{10} over {60}} + {6 over {60}} = {{16} over {60}} = {4 over {15}}

b) Cách 1:

displaystyle,left( {{1 over 3} - {1 over 5}} right) times {1 over 2} = left( {{5 over {15}} - {3 over {15}}} right) times {1 over 2}

displaystyle= {2 over {15}} times {1 over 2} = {{2 times 1} over {15 times 2}} = {2 over {30}}= {1 over {15}}

Cách 2:

displaystyleleft( {{1 over 3} - {1 over 5}} right) times {1 over 2} = {1 over 3} times {1 over 2} - {1 over 5} times {1 over 2}

displaystyle= {1 over 6} - {1 over {10}} displaystyle= {{10} over {60}} - {6 over {60}} displaystyle= {4 over {60}} = {1 over {15}}

Bài 4

Cho các phân sốdisplaystyle{1 over 2},;;{1 over 3},;;{1 over 4},;;{1 over 6}. Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần displaystyle{1 over {12}}?

Mẫu: displaystyle{1 over 2}:{1 over {12}} = {1 over 2} times {{12} over 1} = {{12} over 2} = 6. Vậy: displaystyle{1 over 2} gấp 6 lầndisplaystyle{1 over {12}}.

Đáp án

+) displaystyle{1 over 3}:{1 over {12}} = {1 over 3} times {{12} over 1} = {{12} over 3} = 4

Vậy: displaystyle{1 over 3} gấp 4 lần displaystyle{1 over {12}}.

+) displaystyle{1 over 4}:{1 over {12}} = {1 over 4} times {{12} over 1} = {{12} over 4} = 3

Vậy: displaystyle{1 over 4} gấp 3 lần displaystyle{1 over {12}} .

+) displaystyle{1 over 6}:{1 over {12}} = {1 over 6} times {{12} over 1} = {{12} over 6} = 2

Vậy: displaystyle{1 over 6} gấp 2 lầndisplaystyle{1 over {12}}.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!