Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 136

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 136. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 136 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 136

Giải bài tập Toán 4 trang 136

Bài 1

Tính rồi rút gọn:

a) dfrac{3}{5} : dfrac{3}{4} dfrac{2}{5} : dfrac{3}{10} dfrac{9}{8} : dfrac{3}{4}

b) dfrac{1}{4} : dfrac{1}{2} dfrac{1}{8} : dfrac{1}{6} dfrac{1}{5} : dfrac{1}{10}

Đáp án

a) +)dfrac{3}{5} times dfrac{3}{4}=dfrac{3}{5} times dfrac{4}{3}=dfrac{3 times 4}{5 times 3} = dfrac{4}{5}

+) dfrac{2}{5} : dfrac{3}{10}=dfrac{2}{5} times dfrac{10}{3} = dfrac{2times 10}{5 times 3}= dfrac{2 times 5times 2}{ 5 times 3}= dfrac{4}{3}

+) dfrac{9}{8} : dfrac{3}{4}=dfrac{9}{8} times dfrac{4}{3} = dfrac{9times 4}{8 times 3}= dfrac{3 times 3 times 4}{4 times 2 times 3}= dfrac{3}{2}

b) +) dfrac{1}{4} : dfrac{1}{2}=dfrac{1}{4} times dfrac{2}{1} = dfrac{1times 2}{ 4times 1}= dfrac{ 1times 2 }{ 2times 2times 1}= dfrac{1}{2}

+) dfrac{1}{8} : dfrac{1}{6}=dfrac{1}{8} times dfrac{6}{1} = dfrac{1times 6}{ 8times 1}= dfrac{1 times 3 times 2}{ 4times 2 times 1}= dfrac{3}{4}

+) dfrac{1}{5} : dfrac{1}{10}=dfrac{1}{5} times dfrac{10}{1} = dfrac{1times 10}{ 5 times 1 }= dfrac{ 1times 5 times 2}{ 5 times 1 }= 2

Bài 2

Tìm x:

a) dfrac{3}{5} times x =dfrac{4}{7}              b) dfrac{1}{8}:x = dfrac{1}{5}

Đáp án

a) dfrac{3}{5} times x = dfrac{4}{7}

x =dfrac{4}{7} : dfrac{3}{5}

x =dfrac{20}{21}

b) dfrac{1}{8}:x = dfrac{1}{5}

x = dfrac{1}{8}:dfrac{1}{5}

x = dfrac{5}{8}

Bài 3

Tính:

a) dfrac{2}{3} times dfrac{3}{2} ;

b) dfrac{4}{7} times dfrac{7}{4} ;

c)dfrac{1}{2}times dfrac{2}{1}

Đáp án

a)dfrac{2}{3}times dfrac{3}{2}=dfrac{2 ×3 }{3×2}=1

b) dfrac{4}{7}times dfrac{7}{4}=dfrac{4 ×7 }{7×4}=1

c) dfrac{1}{2}times dfrac{2}{1}=dfrac{2 ×1}{1×2}=1

Bài 4

Một hình bình hành có diện tích frac{2}{5} m2, chiều cao frac{2}{5} m. Tính độ dài đáy của hình đó?

Đáp án:

Độ dài đáy của hình bình hành dài số mét là:

Độ dài đáy của hình bình hành là:

dfrac{2}{5}: dfrac{2}{5}=1;(m)

Đáp số: 1 (m)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!