Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 134

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 134. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 134 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 134

Giải bài tập Toán 4 trang 134

Bài 1

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

● Nhận xét: frac{2}{3} times frac{4}{5} = ....; frac{4}{5} times frac{2}{3} = ...

Vậy: frac{2}{3} times frac{4}{5}...frac{4}{5} times frac{2}{3}

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.

● Nhận xét: left( {frac{1}{3} times frac{2}{5}} right) times frac{3}{4} = ...; frac{1}{3} times left( {frac{2}{5} times frac{3}{4}} right) = ...

Vậy: left( {frac{1}{3} times frac{2}{5}} right) times frac{3}{4}...frac{1}{3} times left( {frac{2}{5} times frac{3}{4}} right)

Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

● Nhận xét: left( {frac{1}{5} + frac{2}{5}} right) times frac{3}{4} = ...; frac{1}{5} times frac{3}{4} + frac{2}{5} times frac{3}{4} = ...

Vậy: left( {frac{1}{5} + frac{2}{5}} right) times frac{3}{4}...frac{1}{5} times frac{3}{4} + frac{2}{5} times frac{3}{4}

Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại.

b) Tính bằng hai cách:

frac{3}{{22}} times frac{3}{{11}} times 22

left( {frac{1}{2} + frac{1}{3}} right) times frac{2}{5}

frac{3}{5} times frac{{17}}{{21}} + frac{{17}}{{21}} times frac{2}{5}

Đáp án:

a)  frac{2}{3} times frac{4}{5} = frac{{2 times 4}}{{3 times 5}} = frac{8}{{15}}; frac{4}{5} times frac{2}{3} = frac{{4 times 2}}{{5 times 3}} = frac{8}{{15}}

Vậy: frac{2}{3} times frac{4}{5} = frac{4}{5} times frac{2}{3}

left( {frac{1}{3} times frac{2}{5}} right) times frac{3}{4} = frac{2}{{15}} times frac{3}{4} = frac{6}{{60}} = frac{1}{{10}}; frac{1}{3} times left( {frac{2}{5} times frac{3}{4}} right) = frac{1}{3} times frac{6}{{20}} = frac{6}{{60}} = frac{1}{{10}}

Vậy: left( {frac{1}{3} times frac{2}{5}} right) times frac{3}{4} = frac{1}{3} times left( {frac{2}{5} times frac{3}{4}} right)

left( {frac{1}{5} + frac{2}{5}} right) times frac{3}{4} = frac{3}{5} times frac{3}{4} = frac{9}{{20}}; frac{1}{5} times frac{3}{4} + frac{2}{5} times frac{3}{4} = frac{3}{{20}} + frac{6}{{20}} = frac{9}{{20}}

Vậy: left( {frac{1}{5} + frac{2}{5}} right) times frac{3}{4} = frac{1}{5} times frac{3}{4} + frac{2}{5} times frac{3}{4}

b)  frac{3}{{22}} times frac{3}{{11}} times 22

Cách 1: frac{3}{{22}} times frac{3}{{11}} times 22 = frac{3}{{22}} times left( {frac{3}{{11}} times 22} right) = frac{3}{{22}} times frac{{66}}{{11}} = frac{3}{{22}} times 6 = frac{{18}}{{22}} = frac{9}{{11}}

Cách 2: frac{3}{{22}} times frac{3}{{11}} times 22 = left( {frac{3}{{22}} times 22} right) times frac{3}{{11}} = frac{{66}}{{22}} times frac{3}{{11}} = 3 times frac{3}{{11}} = frac{9}{{11}}

left( {frac{1}{2} + frac{1}{3}} right) times frac{2}{5}

Cách 1: left( {frac{1}{2} + frac{1}{3}} right) times frac{2}{5} = frac{5}{6} times frac{2}{5} = frac{{10}}{{30}} = frac{1}{3}

Cách 2: left( {frac{1}{2} + frac{1}{3}} right) times frac{2}{5} = frac{1}{2} times frac{2}{5} + frac{1}{3} times frac{2}{5} = frac{2}{{10}} + frac{2}{{15}} = frac{1}{5} + frac{2}{{15}} = frac{5}{{15}} = frac{1}{3}

frac{3}{5} times frac{{17}}{{21}} + frac{{17}}{{21}} times frac{2}{5}

Cách 1: frac{3}{5} times frac{{17}}{{21}} + frac{{17}}{{21}} times frac{2}{5} = frac{{51}}{{105}} + frac{{34}}{{105}} = frac{{85}}{{105}} = frac{{17}}{{21}}

Cách 2: frac{3}{5} times frac{{17}}{{21}} + frac{{17}}{{21}} times frac{2}{5} = left( {frac{3}{5} + frac{2}{5}} right) times frac{{17}}{{21}} = frac{5}{5} times frac{{17}}{{21}} = 1 times frac{{17}}{{21}} = frac{{17}}{{21}}

Bài 2

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài frac{4}{5} m và chiều rộng frac{2}{3} m.

Đáp án:

Chu vi hình chữ nhật là:

left( {frac{4}{5} + frac{2}{3}} right) times 2 = frac{{44}}{{15}}(m)

Đáp số: frac{{44}}{{15}}m

Bài 3

May một chiếc túi hết frac{2}{3} m vải. Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải?

Đáp án:

May 3 chiếc túi hết số mét vải là:

frac{2}{3} times 3 = 2 (m)

Đáp số: 2m vải

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!