Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 133

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 133. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 133 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 133

Giải bài tập Toán 4 trang 133

Bài 1

Tính (theo mẫu):

Mẫu: frac{2}{9} times 5 = frac{2}{9} times frac{5}{1} = frac{{2 times 5}}{{9 times 1}} = frac{{10}}{9}

Ta có thể viết gọn như sau: frac{2}{9} times 5 = frac{{2 times 5}}{9} = frac{{10}}{9}

a) frac{9}{{11}} times 8;      b) frac{5}{6} times 7;      c) frac{4}{5} times 1;    d) frac{5}{8} times 0

Đáp án:

a) frac{9}{{11}} times 8 = frac{{9 times 8}}{{11}} = frac{{72}}{{11}}

b) frac{5}{6} times 7 = frac{{5 times 7}}{6} = frac{{35}}{6}

c) frac{4}{5} times 1 = frac{{4 times 1}}{5} = frac{4}{5}

d) frac{5}{8} times 0 = frac{{5 times 0}}{8} = frac{0}{8} = 0

Bài 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 times frac{3}{7} = frac{2}{1} times frac{3}{7} = frac{{2 times 3}}{{1 times 7}} = frac{6}{7}

Ta có thể viết gọn như sau: 2 times frac{3}{7} = frac{{2 times 3}}{7} = frac{6}{7}

a) 4 times frac{6}{7};      b) 3 times frac{4}{{11}};     c) 1 times frac{5}{4};     d) 0 times frac{2}{5}

Đáp án:

a) 4 times frac{6}{7} = frac{{4 times 6}}{7} = frac{{24}}{7}

b) 3 times frac{4}{{11}} = frac{{3 times 4}}{{11}} = frac{{12}}{{11}}

c) 1 times frac{5}{4} = frac{{1 times 5}}{4} = frac{5}{4}

d) 0 times frac{2}{5} = frac{{0 times 2}}{5} = frac{0}{5} = 0

Bài 3

Tính rồi so sánh kết quả: frac{2}{5} times 3frac{2}{5} + frac{2}{5} + frac{2}{5}

Đáp án:

frac{2}{5} times 3 = frac{{2 times 3}}{5} = frac{6}{5}frac{2}{5} + frac{2}{5} + frac{2}{5} = frac{{2 + 2 + 2}}{5} = frac{6}{5}

Vậy frac{2}{5} times 3 = frac{2}{5} + frac{2}{5} + frac{2}{5}

Bài 4

Tính rồi rút gọn:

a) displaystyle{5 over 3} times {4 over 5}

b) displaystyle{2 over 3} times {3 over 7}

c) displaystyle{7 over {13}} times {{13} over 7}

Đáp án:

a) frac{5}{3} times frac{4}{5} = frac{{5 times 4}}{{3 times 5}} = frac{{20}}{{15}} = frac{4}{3}

b) frac{2}{3} times frac{3}{7} = frac{{2 times 3}}{{3 times 7}} = frac{6}{{21}} = frac{2}{7}

c) frac{7}{{13}} times frac{{13}}{7} = frac{{7 times 13}}{{13 times 7}} = frac{{91}}{{91}} = 1

Bài 5

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh frac{5}{7} m.

Đáp án:

Chu vi hình vuông là:

displaystyle{5 over 7} times 4 = {{20} over 7},,(m)

Diện tích hình vuông là:

displaystyle{5 over 7} times {5 over 7} = {{25} over {49}},,({m^2})

Đáp số: Chu vi: displaystyle{{20} over 7}m;

Diện tích: displaystyle{{25} over {49}}{m^2}

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!