Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 131

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 131. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 131 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 131

Giải bài tập Toán 4 trang 131

Bài 1

Tính:

a) frac{8}{3} - frac{5}{3}

b) frac{{16}}{5} - frac{9}{5}

c) frac{{21}}{8} - frac{3}{8}

Đáp án:

a) frac{8}{3} - frac{5}{3} = frac{{8 - 5}}{3} = frac{3}{3} = 1

b) frac{{16}}{5} - frac{9}{5} = frac{{16 - 9}}{5} = frac{7}{5}

c) frac{{21}}{8} - frac{3}{8} = frac{{21 - 3}}{8} = frac{{18}}{8} = frac{9}{4}

Bài 2

Tính:

a) frac{3}{4} - frac{2}{7};     b) frac{3}{8} - frac{5}{{16}};    c) frac{7}{5} - frac{2}{3};     d) frac{{31}}{{36}} - frac{5}{6}

Đáp án:

a) frac{3}{4} - frac{2}{7} = frac{{21}}{{28}} - frac{8}{{28}} = frac{{21 - 8}}{{28}} = frac{{13}}{{28}}

b) frac{3}{8} - frac{5}{{16}} = frac{6}{{16}} - frac{5}{{16}} = frac{1}{{16}}

c) frac{7}{5} - frac{2}{3} = frac{{21}}{{15}} - frac{{10}}{{15}} = frac{{21 - 10}}{{15}} = frac{{11}}{{15}}

d) frac{{31}}{{36}} - frac{5}{6} = frac{{31}}{{36}} - frac{{30}}{{36}} = frac{{31 - 30}}{{36}} = frac{1}{{36}}

Bài 3

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: 2-dfrac{3}{4}= dfrac{8}{4}-dfrac{3}{4}= dfrac{5}{4}

a) 2-dfrac{3}{2};      b) 5-dfrac{14}{3};          c)dfrac{37}{12}- 3

Đáp án:

a) 2-dfrac{3}{2}= dfrac{4}{2}-dfrac{3}{2}= dfrac{1}{2}

b) 5-dfrac{14}{3}= dfrac{15}{3}-dfrac{14}{3}= dfrac{1}{3}

c) dfrac{37}{12}- 3= dfrac{37}{12}-dfrac{36}{12}=dfrac{1}{12}

Bài 4

Rút gọn rồi tính:

a) frac{3}{{15}} - frac{5}{{35}};     b) frac{{18}}{{27}} - frac{2}{6};      c) frac{{15}}{{25}} - frac{3}{{21}};       d) frac{{24}}{{36}} - frac{6}{{12}}

Đáp án:

a) frac{3}{{15}} - frac{5}{{35}} = frac{1}{5} - frac{1}{7} = frac{7}{{35}} - frac{5}{{35}} = frac{2}{{35}}

b) frac{{18}}{{27}} - frac{2}{6} = frac{2}{3} - frac{1}{3} = frac{1}{3}

c) frac{{15}}{{25}} - frac{3}{{21}} = frac{3}{5} - frac{1}{7} = frac{{21}}{{35}} - frac{5}{{35}} = frac{{16}}{{35}}

d) frac{{24}}{{36}} - frac{6}{{12}} = frac{2}{3} - frac{1}{2} = frac{4}{6} - frac{3}{6} = frac{1}{6}

Bài 5

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn nam là frac{5}{8} ngày, trong đó thời gian học của Nam là frac{1}{4} ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày?

Đáp án:

Thời gian ngủ của bạn Nam chiếm số phần của một ngày là:

frac{5}{8} - frac{1}{4} = frac{3}{8} (ngày)

Đáp số: frac{3}{8} ngày

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!