Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 120

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 120. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 120 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 120

Giải bài tập Toán 4 trang 120

Bài 1

So sánh hai phân số:

a) dfrac{3}{5} và dfrac{1}{5}

c) dfrac{13}{17} và dfrac{15}{17}

b)dfrac{9}{10} và dfrac{11}{10}

d)dfrac{25}{19} và dfrac{22}{19}

Đáp án:

a) dfrac{3}{5}>dfrac{1}{5}” width=”57″ height=”41″ data-latex=”dfrac{3}{5}>dfrac{1}{5}” data-i=”4″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B3%7D%7B5%7D%3E%5Cdfrac%7B1%7D%7B5%7D”></p> <p>c) <img loading=

b) dfrac{9}{10}<dfrac{11}{10}

d) dfrac{25}{19}> dfrac{22}{19}” width=”75″ height=”41″ data-latex=”dfrac{25}{19}> dfrac{22}{19}” data-i=”7″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B25%7D%7B19%7D%3E%20%5Cdfrac%7B22%7D%7B19%7D”></p> </div> </div> <p>Vì đây đều là những phân số có cùng mẫu số. Nên các em so sánh tử số với nhau. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.</p> <h3 id=Bài 2

So sánh các phân số sau với 1:

dfrac{1}{4} ; dfrac{3}{7}; dfrac{9}{5}; dfrac{7}{3}; dfrac{14}{15} ; dfrac{16}{16} ; dfrac{14}{11}

Đáp án:

Ta có:

dfrac{1}{4}< 1;

dfrac{3}{7} < 1;

dfrac{9}{5}> 1;” width=”55″ height=”41″ data-latex=”dfrac{9}{5}> 1;” data-i=”11″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B9%7D%7B5%7D%3E%201%3B”></p> <p><img style=

dfrac{16}{16}= 1;

dfrac{14}{11}> 1″ width=”59″ height=”40″ data-latex=”dfrac{14}{11}> 1″ data-i=”15″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B14%7D%7B11%7D%3E%201″></p> <h3 id=Bài 3

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) dfrac{1}{5}; dfrac{4}{5}; dfrac{3}{5}

c) dfrac{8}{9}; dfrac{5}{9}; dfrac{7}{9}

b) dfrac{6}{7}; dfrac{8}{7}; dfrac{5}{7}

d) dfrac{12}{11}; dfrac{16}{11}; dfrac{10}{11}

Đáp án

a) Vì 1 < 3 < 4 nên ta có:dfrac{1}{5}< dfrac{3}{5}< dfrac{4}{5}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{1}{5}; dfrac{3}{5}; dfrac{4}{5}.

b) Vì 5 < 6 < 8 nên ta có: dfrac{5}{7}< dfrac{6}{7}< dfrac{8}{7}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:dfrac{5}{7}; dfrac{6}{7}; dfrac{8}{7}.

c) Vì 5 < 7 < 8 nên ta có: dfrac{5}{9}< dfrac{7}{9}< dfrac{8}{9}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{5}{9}; dfrac{7}{9}; dfrac{8}{9}.

d) Vì 10 < 12 < 16 nên ta có: dfrac{10}{11}< dfrac{12}{11}< dfrac{16}{11}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{10}{11}; dfrac{12}{11}; dfrac{16}{11}.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!