Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 117

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 117, 118. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 117 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 117

Giải bài tập Toán 4 trang 117, 118

Bài 1

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) displaystyle{1 over 6} và displaystyle{4 over 5} ;

b) displaystyle{5 over 9} và displaystyle{7 over {36}} ;

displaystyle{{11} over {49}} và displaystyle{8 over 7};

displaystyle{{47} over {100}} và displaystyle{{17} over {25}};

displaystyle{{12} over 5} và displaystyle{5 over 9};

displaystyle{4 over 9} và displaystyle{5 over 8}.

Đáp án:

a) displaystyle{1 over 6} = {{1 times 5} over {6 times 5}} = {5 over {30}};,,,,{4 over 5} = {{4 times 6} over {5 times 6}} = {{24} over {30}}

Vậy quy đồng mẫu hai phân số displaystyle{1 over 6} và displaystyle{4 over 5} được hai phân sốdisplaystyle{5 over {30}} và displaystyle {{24} over {30}}.

+) Giữ nguyên phân số displaystyle{{11} over {49}} displaystyle;,,,,{8 over 7} = {{8 times 7} over {7 times 7}} = {{56} over {49}}

Vậy quy đồng mẫu hai phân sốdisplaystyle{{11} over {49}} và displaystyle{8 over 7} được hai phân số displaystyle{{11} over {49}} và displaystyle {{56} over {49}}.

+) displaystyle{{12} over 5} = {{12 times 9} over {5 times 9}} = {{108} over {45}}; displaystyle,,,,{5 over 9} = {{5 times 5} over {9 times 5}} = {{25} over {45}}

Vậy quy đồng mẫu hai phân số displaystyle{{12} over 5} và displaystyle{5 over 9} được hai phân sốdisplaystyle{{108} over {45}} và displaystyle {{25} over {45}}.

b) displaystyle{5 over 9} = {{5 times 4} over {9 times 4}} = {{20} over {36}}; giữ nguyên phân sốdisplaystyle{7 over {36}}.

Vậy quy đồng mẫu hai phân số displaystyle{5 over 9} và displaystyle{7 over {36}} được hai phân số displaystyle {{20} over {36}} và displaystyle {7 over {36}}.

+) Giữ nguyên phân số displaystyle{{47} over {100}}; displaystyle ,,,,{{17} over {25}} = {{17 times 4} over {25 times 4}} = {{68} over {100}}.

Vậy quy đồng mẫu hai phân số displaystyle{{47} over {100}} và displaystyle{{17} over {25}} được hai phân sốdisplaystyle{{47} over {100}} và displaystyle {{68} over {100}}.

+)displaystyle{4 over 9} = {{4 times 8} over {9 times 8}} = {{32} over {72}};,,,,,{5 over 8} = {{5 times 9} over {8 times 9}} = {{45} over {72}}

Vậy quy đồng mẫu hai phân số displaystyle{4 over 9} và displaystyle{5 over 8} được hai phân số displaystyle {{32} over {72}} và displaystyle {{45} over {72}}.

Bài 2

a) Hãy viết displaystyle{3 over 5} và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và displaystyle{5 over 9} thành hai phân số có mẫu số là 9; là 18.

Đáp án

a) Giữ nguyên phân số displaystyle{3 over 5};

displaystyle2 = {2 over 1} = {{2 times 5} over {1 times 5}} = {{10} over 5}

b)displaystyle5 = {5 over 1} = {{5 times 9} over {1 times 9}} = {{45} over 9}; giữ nguyên phân số displaystyle{5 over 9}.

displaystyle5 = {5 over 1} = {{5 times 18} over {1 times 18}} = {{90} over {18}};

displaystyle,,,{5 over 9} = {{5 times 2} over {9 times 2}} = {{10} over {18}}.

Bài 3

Quy đồng mẫu số các phân số sau (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số các phân số:   displaystyle{1 over 2};{1 over 3} và displaystyle{2 over 5}.

Ta có:

displaystyleeqalign{& {1 over 2} = {{1 times 3 times 5} over {2 times 3 times 5}} = {{15} over {30}}; cr& {1 over 3} = {{1 times 3 times 5} over {3 times 2 times 5}} = {{10} over {30}}; cr & {2 over 5} = {{2 times 2 times 3} over {5 times 2 times 3}} = {{12} over {30}}. cr}

Vậy: Quy đồng mẫu số các phân số: displaystyle{1 over 2};{1 over 3};{3 over 5} được displaystyle{{15} over {30}};{{10} over {30}};{{12} over {30}}.

a) displaystyle{1 over 3};{1 over 4} và displaystyle{4 over 5};                     b)displaystyle{1 over 2};{2 over 3} và displaystyle{3 over 4}

Đáp án:

displaystyleeqalign{ & {1 over 3} = {{1 times 4 times 5} over {3 times 4 times 5}} = {{20} over {60}}; cr & {1 over 4} = {{1 times 3 times 5} over {4 times 3 times 5}} = {{15} over {60}}; cr & {4 over 5} = {{4 times 3 times 4} over {5 times 3 times 4}} = {{48} over {60}}. cr}

Vậy quy đồng mẫu số các phân số displaystyle{1 over 3};{1 over 4} và displaystyle{4 over 5}; được displaystyle{{20} over {60}};{{15} over {60}};{{48} over {60}}.

b)

displaystyleeqalign{ & {1 over 2} = {{1 times 3 times 4} over {2 times 3 times 4}} = {{12} over {24}}; cr & {2 over 3} = {{2 times 2 times 4} over {3 times 2 times 4}} = {{16} over {24}}; cr & {3 over 4} = {{3 times 2 times 3} over {4 times 2 times 3}} = {{18} over {24}}. cr}

Vậy quy đồng mẫu số các phân số displaystyle{1 over 2};{2 over 3} và displaystyle{3 over 4} đượcdisplaystyle{{12} over {24}};{{16} over {24}};{{18} over {24}}.

Bài 4

Viết các phân số lần lượt bằng displaystyle{7 over {12}};{{23} over {30}}và có mẫu số chung là 60:

Đáp án

displaystyleeqalign{ & {7 over {12}} = {{7 times 5} over {12 times 5}} = {{35} over {60}}; cr & {{23} over {30}} = {{23 times 2} over {30 times 2}} = {{46} over {60}}. cr}

Bài 5

Tính (theo mẫu):

a) frac{{15 times 7}}{{30 times 11}}

b) frac{{4 times 5 times 6}}{{12 times 15 times 9}}

c) frac{{6 times 8 times 11}}{{33 times 16}}

Mẫu: displaystyle{{15 times 7} over {30 times 11}} = {{not{15} times 7} over {not{15} times 2 times 11}} = {7 over {22}}

Đáp án:

b) displaystyle{{4 times 5 times 6} over {12 times 15 times 9}} = {{not{4} times not{5} times not{3} times 2} over {not{4} times not{3} times 3 times not{5} times 9}}displaystyle = {2 over {27}}.

c) displaystyle{{6 times 8 times 11} over {33 times 16}} = {{not{2} times not{3} times not{8} times not{11}} over {not{3} times not{11} times not{8} times not{2}}} = 1.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!