Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 110

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 110, 111. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 110 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 110

Giải bài tập Toán 4 trang 110, 111

Bài 1

Đọc các số đo đại lượng:

dfrac{1}{2}kg; dfrac{5}{8}m ;dfrac{19}{12} giờ; dfrac{6}{100}m.

Đáp án

dfrac{1}{2}kg đọc là: một phần hai ki-lô-gam;

dfrac{5}{8}m đọc là: năm phần tám mét;

dfrac{19}{12} giờ đọc là: mười chín phần mười hai giờ;

dfrac{6}{100}m đọc là: sáu phần một trăm mét.

Bài 2

Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Đáp án

Phân số “một phần tư” viết là: dfrac{1}{4};

Phân số “sáu phần mười” viết là: dfrac{6}{10};

Phân số “mười tám phần tám mươi lăm” viết là:dfrac{18}{85};

Phân số “bảy mươi hai phần một trăm” viết là:dfrac{72}{100}.

Bài 3

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1:

8; 14; 32; 0; 1.

Đáp án

8 =dfrac{8}{1};

14 = dfrac{14}{1};

32 =dfrac{32}{1} ;

0 = dfrac{0}{1} ;

1 = dfrac{1}{1}

Bài 4

Viết một phân số:

a) Bé hơn 1;

b) Bằng 1;

c) Lớn hơn 1.

Đáp án:

Ta có: Các phân số bé hơn 1; bằng 1 và lớn hơn 1 lần lượt là:

a) dfrac{3}{5}

b) dfrac{4}{4}

c) dfrac{7}{3}.

Bài 5

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Bài 5

Đáp án:

Học sinh ghi vào chỗ chấm như sau:

a) CP = dfrac{3}{4} CD

PD = dfrac{1}{4} CD

b) OM = dfrac{2}{5}MN

ON = dfrac{3}{5} MN

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!