Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung 1 trang 138

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 138. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 138 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung 1 trang 138

Giải bài tập Toán 4 trang 138

Bài 1

Tính:

a,frac{2}{3}+frac{4}{5};

b,frac{5}{12}+frac{1}{6};

c,frac{3}{4}+frac{5}{6};

Đáp án:

a,frac{2}{3}+frac{4}{5}=frac{10}{15}+frac{12}{15}=frac{22}{15};

b,frac{5}{12}+frac{1}{6}=frac{5}{12}+frac{2}{12}=frac{7}{12};

c,frac{3}{4}+frac{5}{6}=frac{9}{12}+frac{10}{12}=frac{19}{12};

Bài 2

Tính:

a,frac{23}{5}-frac{11}{3};

b, frac{3}{7}-frac{1}{14};

c,frac{5}{6}-frac{3}{4};

Đáp án:

a,frac{23}{5}-frac{11}{3}=frac{69}{15}-frac{55}{15}=frac{14}{15};

b, frac{3}{7}-frac{1}{14}=frac{6}{14}-frac{1}{14}=frac{5}{14};

c,frac{5}{6}-frac{3}{4}=frac{10}{12}-frac{9}{12}=frac{1}{12}

Bài 3

Tính:

a, frac{3}{4}timesfrac{5}{6};

b, frac{4}{5}times13;

c, 15timesfrac{4}{5};

Đáp án:

a, frac{3}{4}timesfrac{5}{6}=frac{3times5}{4times2times3}=frac{5}{8};

b,frac{4}{5}times13=frac{4times13}{5}=frac{52}{5};

c, 15timesfrac{4}{5}=frac{5times3times4}{5}=12;

Bài 4

Tính:

a,frac{8}{5}divfrac{1}{3};

b,frac{3}{7}div2;

c,2divfrac{2}{4};

Đáp án

a, frac{8}{5}divfrac{1}{3}=frac{8times3}{5times1}=frac{24}{5};

b,frac{3}{7}div2=frac{3times1}{7times2}=frac{3}{14};

c, 2divfrac{2}{4}=frac{2times4}{2}=4;

Bài 5

Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng bán 10kg, buổi chiều bán frac{3}{8} số đường còn lại. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án:

Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam đường được bán buổi chiều là:

40timesfrac{3}{8}=15left(kgright)

Cả ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!