Lớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung 1 trang 123

Giải Toán lớp 4: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 4 trang 123. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 123 của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập chung 1 trang 123

Giải bài tập Toán 4 trang 123

Bài 1

Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm:

dfrac{9}{14}, ... , dfrac{11}{14}

dfrac{8}{9}, ... ,dfrac{24}{27}

dfrac{4}{25}, ... ,dfrac{4}{23}

dfrac{20}{19}, ... ,dfrac{20}{27}

dfrac{14}{15}, ... , 1

1, ... ,dfrac{15}{14}

Đáp án

dfrac{9}{14} < dfrac{11}{14}

dfrac{8}{9}= dfrac{24}{27}

dfrac{4}{25} < dfrac{4}{23}

dfrac{20}{19}> dfrac{20}{27}” width=”75″ height=”43″ data-latex=”dfrac{20}{19}> dfrac{20}{27}” data-i=”10″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cdfrac%7B20%7D%7B19%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B20%7D%7B27%7D”></p> </div> <div class=

dfrac{14}{15}<1

1<dfrac{15}{14}

Bài 2

Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy viết

a) Phân số bé hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Đáp án:

a) Phân số bé hơn 1 là:

frac{3}{5}

b) Phân số lớn hơn 1 là:

frac{5}{3}

Bài 3

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) dfrac{6}{11};dfrac{6}{5};dfrac{6}{7}

b)dfrac{6}{20};dfrac{9}{12};dfrac{12}{32}

Đáp án:

a) Ta có:dfrac{6}{11}< dfrac{6}{7}< dfrac{6}{5}.

Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

dfrac{6}{11};dfrac{6}{7};dfrac{6}{5}.

b) Rút gọn các phân số:

dfrac{6}{20}=dfrac{6:2}{20:2}=dfrac{3}{10}

dfrac{9}{12}=dfrac{9:3}{12:3}=dfrac{3}{4}

dfrac{12}{32}=dfrac{12:4}{32:4}=dfrac{3}{8}

dfrac{3}{10} < dfrac{3}{8} < dfrac{3}{4} nên dfrac{6}{20}<dfrac{12}{32}<dfrac{9}{12}.

Vậy các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: dfrac{6}{20};dfrac{12}{32};dfrac{9}{12}.

Bài 4

Tính:

a) dfrac{2×3×4×5}{3×4×5×6}

b) dfrac{9×8×5}{6×4×15}

Đáp án

a) dfrac{2×3×4×5}{3×4×5×6}= dfrac{2}{6} = dfrac{1}{3}

b)dfrac{9×8×5}{6×4×15} = dfrac{3×3×2×4×5}{3×2×4×3×5}= 1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!