Lớp 7

Toán 7 Luyện tập chung trang 85

Toán 7 Luyện tập chung giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 85, 86 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 7 sẽ nắm thật chắc phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 7, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Luyện tập chung trang 85

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 86 tập 1

Bài 4.29

Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ.

Hình 4.73

Gợi ý đáp án:

Xét tam giác ABC có:

begin{array}{l}widehat {BAC} + widehat {ABC} + widehat C = {180^o}\ Rightarrow {45^o} + y + {75^o} = {180^o}\ Rightarrow y = {60^o}end{array}

Xét tam giác ABD có:

begin{array}{l}widehat {DAB} + widehat {DBA} + widehat D = {180^o}\ Rightarrow x + {60^o} + {75^o} = {180^o}\ Rightarrow x = {45^o}end{array}

Xét 2 tam giác ABC và ADB có:

widehat {DAB} = widehat {CAB} = {45^o}

AB chung

widehat D = widehat C = {75^o}

Delta ABC = Delta ADB(g.c.g)” width=”232″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”=>Delta ABC = Delta ADB(g.c.g)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5CDelta%20ABC%20%3D%20%5CDelta%20ADB(g.c.g)”>

=>BC=BD (2 cạnh tương ứng), mà BD = 3,3 cm =>a= BC= 3,3cm

AC=AD (2 cạnh tương ứng), mà AC = 4 cm =>b = AD = 4cm

Bài 4.30

Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, M; trên tia Oy lấy hai điểm B, N sao cho OA = OB, OM =ON, OA > OM.

Chứng minh rằng:

a) Delta OAN = Delta OBM;

b) Delta AMN = Delta BNM.

Gợi ý đáp án:

Bài 4.30

a) Xét tam giác OAN và OBM có:

OA=OB

widehat{O} chung

OM=ON

Delta OAN = Delta OBM(c.g.c)” width=”238″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”=>Delta OAN = Delta OBM(c.g.c)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5CDelta%20OAN%20%3D%20%5CDelta%20OBM(c.g.c)”>

b) Do Delta OAN = Delta OBM nên AN=BM (2 cạnh tương ứng); widehat {OAN} = widehat {OBM}(2 góc tương ứng) widehat {NAM} = widehat {MBN}” width=”159″ height=”23″ data-type=”0″ data-latex=”=>widehat {NAM} = widehat {MBN}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5Cwidehat%20%7BNAM%7D%20%3D%20%5Cwidehat%20%7BMBN%7D”>

Do OA + AM = OM; OB + BN = ON

Mà OA = OB, OM =ON

=> AM=BN

Xét hai tam giác AMN và BNM có:

AN=BM

widehat {NAM} = widehat {MBN}

AM=BN

Delta AMN = Delta BNM(c.g.c)” width=”246″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”=>Delta AMN = Delta BNM(c.g.c)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5CDelta%20AMN%20%3D%20%5CDelta%20BNM(c.g.c)”>

Bài 4.31

Cho Hình 4.74, biết OA = OB, OC = OD. Chứng minh rằng:

a) AC = BD;

b) Delta ACD = Delta BDC.

Hình 4.74

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: OA = OB, OC = OD nên AD=BC

Do OC=OD nên tam giác OCD cân widehat {OCD} = widehat {ODC}” width=”146″ height=”23″ data-type=”0″ data-latex=”=> widehat {OCD} = widehat {ODC}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%20%5Cwidehat%20%7BOCD%7D%20%3D%20%5Cwidehat%20%7BODC%7D”>

Xét 2 tam giác ACD và BDC có:

AD=BC

widehat {OCD} = widehat {ODC}

CD chung

Delta ACD = Delta BCD(c.g.c)” width=”233″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”=>Delta ACD = Delta BCD(c.g.c)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5CDelta%20ACD%20%3D%20%5CDelta%20BCD(c.g.c)”>

=>AC=BD (hai cạnh tương ứng)

b) Xét hai tam giác ACD và BDC có:

AO=BO

CO=DO

AC=BD

Delta ACD = Delta BDC(c.c.c)” width=”232″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”=>Delta ACD = Delta BDC(c.c.c)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5CDelta%20ACD%20%3D%20%5CDelta%20BDC(c.c.c)”>

Bài 4.32

Cho tam giác MBC vuông tại M có widehat B = 60°. Gọi A là điểm nằm trên tia đối của tia MB sao cho MA = MB. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều.

Gợi ý đáp án:

Xét 2 tam giác vuông CMB và CMA có:

MC chung

MB=MA

Delta CMB = Delta CMA(c.g.c)” width=”241″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”=>Delta CMB = Delta CMA(c.g.c)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5CDelta%20CMB%20%3D%20%5CDelta%20CMA(c.g.c)”>

=>CA = CB (2 cạnh tương ứng).

=> Tam giác ABC cân tại C.

Mà góc B bằng 60o

=>Tam giác ABC đều.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!