Lớp 7

Toán 7 Luyện tập chung trang 44

Toán 7 Luyện tập chung giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 44, 45 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 7 sẽ nắm thật chắc phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 7, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Luyện tập chung trang 44

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 44, 45 tập 2

Bài 7.36

Rút gọn biểu thức sau:

(5x3 – 4x2) : 2x2 + (3x4 + 6x) : 3x – x(x2 – 1)

Gợi ý đáp án:

(5x3 – 4x2) : 2x2 + (3x4 + 6x) : 3x – x(x2 – 1)

= 5x3 : 2x2 + (-4x2 : 2x2) + 3x4 : 3x + 6x : 3x – [x. x2 + x . (-1)]

= (5:2) . (x3 : x2) + [(-4) : 2] . (x2 : x2) + (3 : 3) . (x4 : x) + (6 : 3). (x:x) – ( x3 – x)

= dfrac{5}{2}x – 2 + x3 + 2 – x3 + x

= (x3 – x3) + (dfrac{5}{2}x + x) + (-2 + 2)

= 0 + dfrac{7}{2}x + 0

= dfrac{7}{2}x

Bài 7.37

Rút gọn các biểu thức sau:

a) 2x(x+3) – 3x2(x+2) + x(3x2 + 4x – 6)

b) 3x(2x2 – x) – 2x2(3x+1) + 5(x2 – 1)

Gợi ý đáp án:

a) 2x(x+3) – 3x2(x+2) + x(3x2 + 4x – 6)

= (2x . x + 2x . 3) – (3x2 . x + 3x2 . 2) + (x . 3x2 + x . 4x – x . 6)

= 2x2 + 6x – (3x3 + 6x2) + (3x3 + 4x2 – 6x)

= 2x2 + 6x – 3x3 – 6x2 + 3x3 + 4x2 – 6x

= (– 3x3 + 3x3 ) + (2x2 – 6x2 + 4x2 ) + (6x – 6x)

= 0 + 0 + 0

= 0

b) 3x(2x2 – x) – 2x2(3x+1) + 5(x2 – 1)

= [3x . 2x2 + 3x . (-x)] – (2x2 . 3x + 2x2 . 1) + [5x2 + 5 . (-1)]

= 6x3 – 3x2 – (6x3 +2x2) + 5x2 – 5

= 6x3 – 3x2 – 6x3 – 2x2 + 5x2 – 5

= (6x3 – 6x3 ) + (-3x2 – 2x2 + 5x2) – 5

= 0 + 0 – 5

= – 5

Bài 7.38

Tìm giá trị của x biết rằng:

a) 3x2 – 3x(x – 2) = 36

b) 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x + 2) = -36

Gợi ý đáp án:

begin{array}{l}a){rm{ }}3{x^2}--{rm{ }}3xleft( {x{rm{ }}--{rm{ }}2} right){rm{ }} = {rm{ }}36\ Leftrightarrow 3{x^2}--{rm{ [}}3x.x + 3x.( - 2)] = 36\ Leftrightarrow 3{x^2} - (3{x^2} - 6x) = 36\ Leftrightarrow 3{x^2} - 3{x^2} + 6x = 36\ Leftrightarrow 6x = 36\ Leftrightarrow x = 36:6\ Leftrightarrow x = 6end{array}

Vậy x = 6

begin{array}{l}b){rm{ }}5xleft( {4{x^2}--{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1} right){rm{ }}--{rm{ }}2xleft( {10{x^2}--{rm{ }}5x{rm{ }} + {rm{ }}2} right){rm{ }} = {rm{ }} - 36\ Leftrightarrow 5x.4{x^2} + 5x.( - 2x) + 5x.1 - [2x.10{x^2} + 2x.( - 5x) + 2x.2] = - 36\ Leftrightarrow 20{x^3} - 10{x^2} + 5x - (20{x^3} - 10{x^2} + 4x) = - 36\ Leftrightarrow 20{x^3} - 10{x^2} + 5x - 20{x^3} + 10{x^2} - 4x = - 36\ Leftrightarrow (20{x^3} - 20{x^3}) + ( - 10{x^2} + 10{x^2}) + (5x - 4x) = - 36\ Leftrightarrow x = - 36end{array}

Vậy x = -36

Bài 7.39

Thực hiện các phép tính sau:

a) (x3 – 8) : (x – 2)

b) (x – 1)(x + 1)(x2 + 1)

Gợi ý đáp án:

a)

Bài 7.39

b) (x – 1)(x + 1)(x2 + 1)

= [x .(x + 1) – 1 .(x + 1)] . (x2 + 1)

= {x.x + x.1 + (-1).x + (-1).1}. (x2 + 1)

= (x2 + x – x – 1) . (x2 + 1)

= (x2 – 1) . (x2 + 1)

= x2 . (x2 +1) – 1.(x2 + 1)

= x2 . x2 + x2 . 1 – (1.x2 + 1.1)

= x4 + x2 – (x2 + 1)

= x4 + x2 – x2 – 1

= x4 – 1

Bài 7.40

Trong một trò chơi ở câu lạc bộ Toán học, chủ trò viết lên bảng biểu thức:

P(x) = x2 (7x – 5) – (28x5 – 20x4 – 12x3) : 4x2

Luật chơi là sau khi chủ trò đọc một số a nào đó, các đội chơi phải tìm giá trị của P(x) tại x = a. Đội nào tính đúng và tính nhanh nhất thì thắng cuộc.

Khi chủ trò vừa đọc a = 5, Vuông đã tính ngay được P(a) = 15 và thắng cuộc. Em có biết Vuông làm cách nào không?

Gợi ý đáp án:

P(x) = x2 (7x – 5) – (28x5 – 20x4 – 12x3) : 4x2

= x2 . 7x – x2 . 5 – ( 28x5 : 4x2 – 20x4 : 4x2 – 12x3 : 4x2)

= 7x3 – 5x2 – (7x3 – 5x2 – 3x)

= 7x3 – 5x2 – 7x3 + 5x2 +3x

= (7x3 – 7x3 ) + (– 5x2 + 5x2 ) + 3x

= 0 +0 + 3x

=3x

Khi x = 5 thì P(5) = 3 . 5 =15

Vậy Vuông chỉ cần rút gọn biểu thức P(x), sau đó thay x = 5 vào P(x) đã rút gọn

Bài 7.41

Tìm số b sao cho đa thức x 3 – 3x 2 + 2x – b chia hết cho đa thức x – 3

Gợi ý đáp án:

Bài 7.39

Để x 3 – 3x 2 + 2x – b chia hết cho đa thức x – 3 thì –b + 6 = 0 hay b = 6

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!