Lớp 7

Toán 7 Bài 5: Tỉ lệ thức

Giải Toán 7 Bài 5: Tỉ lệ thức sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập từ 1→5 trang 54.

Giải SGK Toán 7 bài 5 chương 2 Số thực giúp các em tham khảo phương pháp giải toán, những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi ra lời giải. Giải bài tập Toán 7 trang 54 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 5: Tỉ lệ thức

Giải Toán 7 trang 54 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) 3,5 : (-5,25) và (-8) : 12

b) 39frac{3}{{10}}:52frac{2}{5} và 7,5 : 10

c) 0,8 : (-0,6) và 1,2 : (-1.8)

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

begin{array}{l}3,5{rm{ }}:{rm{ }}left( { - 5,25} right) = frac{{3,5}}{{ - 5,25}} = frac{{350}}{{ - 525}} = frac{{350:( - 175)}}{{( - 525):( - 175}} = frac{{ - 2}}{3}; - 8):12 = frac{{ - 8}}{{12}} = frac{{( - 8):4}}{{12:4}} = frac{{ - 2}}{3}end{array}

Vậy từ các tỉ số 3,5 : (-5,25) và (-8) : 12 lập được tỉ lệ thức

b) Ta có:

begin{array}{l}39frac{3}{{10}}:52frac{2}{5} = frac{{393}}{{10}}:frac{{262}}{5} = frac{{393}}{{10}}.frac{5}{{262}} = frac{3}{4};\7,5:10 = frac{{7,5}}{{10}} = frac{{75}}{{100}} = frac{{75:25}}{{100:25}} = frac{3}{4}end{array}

Vậy từ các tỉ số 39frac{3}{{10}}:52frac{2}{5} và 7,5 : 10 lập được tỉ lệ thức

c) Ta có:

begin{array}{l}0,8{rm{ }}:{rm{ }}left( { - 0,6} right) = frac{{0,8}}{{ - 0,6}} = frac{8}{{ - 6}} = frac{{8:( - 2)}}{{( - 6):( - 2)}} = frac{{ - 4}}{3};\1,2:( - 1,8) = frac{{1,2}}{{ - 1,8}} = frac{{12}}{{ - 18}} = frac{{12:( - 6)}}{{( - 18):( - 6)}} = frac{{ - 2}}{3}end{array}

frac{{ - 4}}{3} ne frac{{ - 2}}{3} nên từ các tỉ số 0,8 : (-0,6) và 1,2 : (-1.8) không lập được tỉ lệ thức

Bài 2

Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau:

a) frac{x}{5} = frac{{ - 2}}{{1,25}};

b) 18 : x = 2,4 : 3,6;

c) (x+1) : 0,4 = 0,5 : 0,2

Gợi ý đáp án

a) Ta được: x . 1,25 = 5. (-2) nên x = frac{{5.( - 2)}}{{1,25}} = - 8

Vậy x = -8

b) Vì 18 : x = 2,4 : 3,6 nên frac{{18}}{x} = frac{{2,4}}{{3,6}} Rightarrow 18.3,6 = x.2,4 Leftrightarrow x = frac{{18.3,6}}{{2,4}} = 2

Vậy x = 2

c) Vì (x+1) : 0,4 = 0,5 : 0,2 nên frac{{x + 1}}{{0,4}} = frac{{0,5}}{{0,2}} Rightarrow (x + 1).0,2 = 0,4.0,5 Leftrightarrow x + 1 = frac{{0,4.0,5}}{{0,2}} = 1 Leftrightarrow x = 0

Vậy x = 0

Bài 3

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ bốn số sau: 1,5; 2; 3,6; 4,8.

Gợi ý đáp án

Từ 4 số: 1,5; 2; 3,6; 4,8, ta có đẳng thức sau: 1,5 . 4,8 = 2. 3,6, ta lập được các tỉ lệ thức:

frac{{1,5}}{2} = frac{{3,6}}{{4,8}};frac{{1,5}}{{3,6}} = frac{2}{{4,8}};frac{{4,8}}{2} = frac{{3,6}}{{1,5}};frac{{4,8}}{{3,6}} = frac{2}{{1,5}}

Bài 4

Trong giờ thí nghiệm xác định trọng lượng, bạn Hà dùng hai quả cân 100 g và 50 g thì đo được trọng lượng tương ứng là 1 N và 0,5 N

a) Tính tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai; tỉ số giữa trọng lượng tương ứng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai.

b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

Gợi ý đáp án

a) Tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai là:

frac{{100}}{{50}} = frac{2}{1}

Tỉ số giữa trọng lượng tương ứng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai là: frac{1}{{0,5}} = frac{2}{1}

b) Vì hai tỉ số trên bằng nhau nên lập thành tỉ lệ thức

Bài 5

Người ta pha nhiên liệu cho một loại động cơ bằng cách trộn 2 phần dầu với 7 phần xăng. Hỏi cần bao nhiêu lít xăng để trộn hết 8 lít dầu theo cách pha nhiên liệu như trên?

Gợi ý đáp án

Gọi số lít xăng cần để trộn là x (x > 0)

Vì số lít dầu: số lít xăng = 2 : 7 nên 8 : x = 2 : 7 hay frac{8}{x} = frac{2}{7} Rightarrow 8.7 = 2.x Rightarrow x = frac{{8.7}}{2} = 28

Vậy cần 28 lít xăng để trộn hết 8 lít dầu theo cách pha nhiên liệu như trên.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!