Lớp 7

Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 39, 40, 41, 42, 43 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 28: Phép chia đa thức một biến.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 28 Chương VII – Biểu thức đại số và đa thức một biến trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 43 tập 2

Bài 7.30

Tính:

a) 8x5 : 4x3

b) 120x7 : (-24x5)

c) dfrac{3}{4}{( - x)^3}:dfrac{1}{8}x

d) -3,72x 4 : (-4x 2)

Gợi ý đáp án:

a) 8x5 : 4x3 = (8 : 4) . (x5 : x3) = 2.x2

b) 120x7 : (-24x5) = [120 : (-24)] . (x7 : x5) = -5.x2

c) dfrac{3}{4}{( - x)^3}:dfrac{1}{8}x = dfrac{{ - 3}}{4}{x^3}:dfrac{1}{8}x = left( {dfrac{{ - 3}}{4}:dfrac{1}{8}} right).({x^3}:x) = - 6{x^2}

d) -3,72x 4 : (-4x 2 ) = [(-3,72) : (-4)] . (x 4 : x 2 ) = 0,93x 2

Bài 7.31

Thực hiện các phép chia đa thức sau:

a) (-5x^3 + 15x^2 + 18x) : (-5x);

b) (-2x^5 – 4x^3 + 3x^2) : 2x^2.

Gợi ý đáp án:

a) (-5x^3 + 15x^2 + 18x) : (-5x)

= (-5x^3) : (-5x) + 15x^2 : (-5x) + 18x : (-5x)

= x^2 – 3x - frac{18}{5}

b) (-2x^5 – 4x^3 + 3x^2) : 2x^2

= (-2x^5 : 2x^2) + (-4x^3 : 2x^2) + (3x^2 : 2x^2)

= -x^3 – 2x - frac{3}{2}

Bài 7.32

Thực hiện các phép chia đa thức sau bằng cách đặt tính chia:

a) (6x^3 – 2x^2 – 9x + 3) : (3x – 1);

b) (4x^4 + 14x^3 – 21x – 9) : (2x^2 – 3).

Gợi ý đáp án:

a) (6x^3 – 2x^2 – 9x + 3) : (3x – 1);

Bài 7.32

b) (4x^4 + 14x^3 – 21x – 9) : (2x^2 – 3).

Bài 7.32

Bài 7.33

Thực hiện phép chia 0,5x^5 + 3,2x^3 – 2x^2 cho 0,25x^n trong mỗi trường hợp sau:

a) n = 2;

b) n = 3.

Gợi ý đáp án:

a) n = 2

(0,5x^5 + 3,2x^3 – 2x^2) : 0,25x^2

= (0,5x^5 : 0,25x^2) + (3,2x^3 : 0,25x^2) + (– 2x^2 : 0,25x^2)

= 2x^3 + 12,8x - 8

b) n = 3

(0,5x^5 + 3,2x^3 – 2x^2) : 0,25x^3

= (0,5x^5 : 0,25x^3) + (3,2x^3 : 0,25x^3) + (– 2x^2 : 0,25x^3)

= 2x^2 + 12,8 - frac{8}{x}

Bài 7.34

Trong mỗi trường hợp sau đây, tìm thương Q(x) và dư R(x) trong phép chia F(x) cho G(x) rồi biểu diễn F(x) dưới dạng:

F(x) = G(x) . Q(x) + R(x).

a) F(x) = 6x^4 – 3x^3 + 15x^2 + 2x – 1; G(x) = 3x^2.

b) F(x) = 12x^4 + 10x^3 – x – 3; G(x) = 3x^2 + x + 1.

Gợi ý đáp án:

a) (6x^4 – 3x^3 + 15x^2 + 2x – 1) : 3x^2

* Cách 1: Phân tích ta thấy (2x – 1) có bậc nhỏ hơn 3x^2 nên (2x – 1) là số dư R(x) của đa thức trên.

= (6x^4 – 3x^3 + 15x^2) : 3x^2

= (6x^4 : 3x^2) + (– 3x^3 : 3x^2) + (15x^2 : 3x^2)

= 2x^2 – x + 5

* Cách 2: Đặt tính:

Bài 7.34

* Vậy: R(x) = 2x – 1

Q(x) = 2x^2 – x + 5

F(x) = 3x^2 . (2x^2 – x + 5) + 2x – 1

b) (12x^4 + 10x^3 – x – 3) : (3x^2 + x + 1).

Đặt tính:

Bài 7.34

Vậy: R(x) = – x – 1

Q(x) = 4x^2 + 2x - 2

F(x) = (3x^2 + x + 1) . (4x^2 + 2x - 2) - x - 1

Bài 7.35

Bạn Tâm lúng túng khi muốn tìm thương và dư trong phép chia đa thức 21x – 4 cho 3x^2. Em có thể giúp bạn Tâm được không?

Gợi ý đáp án:

Phân tích ta thấy (21x – 4) có bậc nhỏ hơn 3x^2 nên (21x – 4) của đa phép chia đa thức 21x – 4 cho 3x^2.

* Vậy: Phép chia đa thức 21x – 4 cho 3x^2 có:

  • Thương là 0.
  • Số dư là (21x – 4).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!