Lớp 7

Toán 7 Bài 20: Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 4, 5, 6, 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 20: Tỉ lệ thức.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 20 Chương VI – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 20: Tỉ lệ thức

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 7 tập 2

Bài 6.1

Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a)dfrac{{10}}{{16}}:dfrac{4}{{21}};

b)1,3:2,75;

c)dfrac{{ - 2}}{5}:0,25

Gợi ý đáp án:

begin{array}{l}a)dfrac{{10}}{{16}}:dfrac{4}{{21}} = dfrac{{10}}{{16}}.dfrac{{21}}{4} = dfrac{{105}}{{32}} = 105:32;\b)1,3:2,75 = dfrac{{1,3}}{{2,75}} = dfrac{{130}}{{275}} = dfrac{{26}}{{55}} = 26:55;\c)dfrac{{ - 2}}{5}:0,25 = dfrac{{ - 2}}{5}:dfrac{1}{4} = dfrac{{ - 2}}{5}.dfrac{4}{1} = dfrac{{ - 8}}{5} = ( - 8):5end{array}

Bài 6.2

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

12:30;dfrac{3}{7}:dfrac{{18}}{{24}};2,5:6,2512:30;dfrac{3}{7}:dfrac{{18}}{{24}};2,5:6,25

Gợi ý đáp án:

begin{array}{l}12:30 = dfrac{{12}}{{30}} = dfrac{2}{5};\dfrac{3}{7}:dfrac{{18}}{{24}} = dfrac{3}{7}.dfrac{{24}}{{18}} = dfrac{9}{{14}};\2,5:6,25 = dfrac{{2,5}}{{6,25}} = dfrac{{250}}{{625}} = dfrac{2}{5}end{array}

Như vậy, các tỉ số bằng nhau là: 12:30 và 2,5 : 6,25.

Ta được tỉ lệ thức: 12:30 = 2,5 : 6,25

Bài 6.3

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a)dfrac{x}{6} = dfrac{{ - 3}}{4};

b)dfrac{5}{x} = dfrac{{15}}{{ - 20}}

Gợi ý đáp án:

begin{array}{l}a)dfrac{x}{6} = dfrac{{ - 3}}{4}\x = dfrac{{( - 3).6}}{4}\x = dfrac{{ - 9}}{2}end{array}

Vậy x = dfrac{{ - 9}}{2}

begin{array}{l}b)dfrac{5}{x} = dfrac{{15}}{{ - 20}}\x = dfrac{{5.( - 20)}}{{15}}\x = dfrac{{ - 20}}{3}end{array}

Vậy x = dfrac{{ - 20}}{3}

Bài 6.4

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 14.(-15)= (-10).21

Gợi ý đáp án:

Các tỉ lệ thức có thể được là:

dfrac{{14}}{{ - 10}} = dfrac{{21}}{{ - 15}};dfrac{{14}}{{21}} = dfrac{{ - 10}}{{ - 15}};dfrac{{ - 15}}{{ - 10}} = dfrac{{21}}{{14}};dfrac{{ - 15}}{{21}} = dfrac{{ - 10}}{{14}}

Bài 6.5

Để pha nước muối sinh lí, người ta cần pha theo đúng tỉ lệ. Biết rằng cứ 3 l nước tinh khiết thì pha với 27 g muối. Hỏi nếu có 45 g muối thì cần pha với bao nhiêu lít nước tinh khiết để được nước muối sinh lí?

Gợi ý đáp án:

Gọi số lít nước tinh khiết cần pha là: x (lít) (x > 0)

Ta có tỉ lệ thức: dfrac{3}{{27}} = dfrac{x}{{45}} Rightarrow x = dfrac{{3.45}}{{27}} = 5

Vậy cần 5 lít nước

Bài 6.6

Để cày hết một cánh đồng trong 14 ngày phải sử dụng 18 máy cày. Hỏi muốn cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày thì phải sử dụng bao nhiêu máy cày? ( Biết năng suất của các máy cày là như nhau)?

Gợi ý đáp án:

Gọi số máy cày cần dùng để cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày là: x (máy) (x in N)

Vì tích số máy cày và thời gian hoàn thành không đổi nên:

14.18 = 12.x Rightarrow x = 21

Vậy cần 21 máy cày

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!