Lớp 7

Toán 7 Bài 2: Tia phân giác

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 73, 74, 75 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Tia phân giác.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 4 – Góc và đường thẳng song song trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 2: Tia phân giác

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 75 tập 1

Bài 1

a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của góc widehat {ABC},widehat {ADC}

b) Cho biết widehat {ABC} = 100^circ ;widehat {ADC} = 60^circ. Tính số đo của các góc widehat {ABO},widehat {ADO}

Hình 8

Gợi ý đáp án:

a) Tia BO là tia phân giác củawidehat {ABC}; tia DO là tia phân giác của widehat {ADC}

b) Vì BO là tia phân giác của widehat {ABC} nên widehat {ABO} = widehat {CBO} = frac{1}{2}.widehat {ABC} = frac{1}{2}.100^circ = 50^circ

Vì DO là tia phân giác của widehat {ADC} nên widehat {ADO} = widehat {CDO} = frac{1}{2}.widehat {ADC} = frac{1}{2}.60^circ = 30^circ

Vậy widehat {ABO} = 50^circ ;widehat {ADO} = 30^circ

Bài 2

a) Vẽ widehat {xOy} có số đo là 110 ^circ.

b) Vẽ tia phân giác của widehat {xOy} trong câu a

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3

Cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạọ thành widehat {PAM} = 33^circ(Hình 9)

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia At là tia phân giác của widehat {PAN}. Hãy tính số đo của widehat {tAQ}. Vẽ At’ là tia đối của tia At. Giải thích tại sao At’ là tia phân giác của widehat {MAQ}

Hình 9

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: widehat {PAM} = widehat {QAN} (2 góc đối đỉnh), mà widehat {PAM} = 33^circnên widehat {QAN} = 33^circ

widehat {PAN} + widehat {PAM} = 180^circ(2 góc kề bù) nên widehat {PAN} + 33^circ = 180^circ Rightarrow widehat {PAN} = 180^circ - 33^circ = 147^circ

widehat {PAN} = widehat {QAM} (2 góc đối đỉnh), mà widehat {PAN} = 157^circnên widehat {QAM} = 157^circ

b)

Bài 3

Vì At là tia phân giác của widehat {PAN} nên widehat {PAt} = widehat {tAN} = frac{1}{2}.widehat {PAN} = frac{1}{2}.157^circ = 78,5^circ

widehat {tAQ} + widehat {PAt} = 180^circ(2 góc kề bù) nên widehat {tAQ} + 78,5^circ = 180^circ Rightarrow widehat {tAQ} = 180^circ - 78,5^circ = 101,5^circ

Vẽ At’ là tia đối của tia At, ta được widehat {QAt'} = widehat {PAt}(2 góc đối đỉnh)

Ta có: widehat {QAt'} = widehat {MAt'} = frac{1}{2}.widehat {MAQ} nên At’ là tia phân giác của widehat {MAQ}

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc đối đỉnh là 2 tia đối nhau

Bài 4

Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho widehat {xOz} = 135^circ. Vẽ tia Ot sao cho widehat {yOt} = 90^circwidehat {zOt} = 135^circ. Gọi Ov là tia phân giác của widehat {xOt}. Các góc widehat {xOv}widehat {yOz} có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Bài 4

widehat {yOt} = 90^circ Rightarrow Oy bot Ot Rightarrow Ox bot Ot nên widehat {xOt} = 90^circ

Vì Ov là tia phân giác của widehat {xOt} nênwidehat {xOv} = widehat {vOt} = frac{1}{2}.widehat {xOt} = frac{1}{2}.90^circ = 45^circ

widehat {vOx} + widehat {xOz} = 45^circ + 135^circ = 180^circnên Ov và Oz là hai tia đối nhau

Như vậy, các góc widehat {xOv}widehat {yOz} là hai góc đối đỉnh vì Ox là tia đối của tia Oy, tia Ov là tia đối của tia Oz

Bài 5

Vẽ hai góc kề bù widehat {xOy},widehat {yOx'}, biết widehat {xOy} = 142^circ. Gọi Oz là tia phân giác củawidehat {xOy}. Tính widehat {x'Oz}

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Vì Oz là tia phân giác của widehat {xOy} nên widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy} = frac{1}{2}.142^circ = 71^circ

widehat {x'Oz}widehat {xOz} là 2 góc kề bù nên widehat {xOz} + widehat {x'Oz} = 180^circ Rightarrow 71^circ + widehat {x'Oz} = 180^circ Rightarrow widehat {x'Oz} = 180^circ - 71^circ = 109^circ

Vậy widehat {x'Oz} = 109^circ

Bài 6

Vẽ hai góc kề bù widehat {xOy},widehat {yOx'}, biết widehat {xOy} = 120^circ. Gọi Oz là tia phân giác của widehat {xOy}, Oz’ là tia phân giác của widehat {yOx'}. Tính widehat {zOy},widehat {yOz'},widehat {zOz'}

Gợi ý đáp án:

Bài 6

Vì Oz là tia phân giác của widehat {xOy} nên widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy} = frac{1}{2}.120^circ = 60^circ

Vì Oz’ là tia phân giác của widehat {yOx'} nên widehat {x'Oz'} = widehat {yOz'} = frac{1}{2}.widehat {yOx'} = frac{1}{2}.60^circ = 30^circ

widehat {zOy} + widehat {yOz'} = widehat {zOz'} Rightarrow 60^circ + 30^circ = widehat {zOz'} Rightarrow widehat {zOz'} = 90^circ

Vậy widehat {zOy} = 60^circ ,widehat {yOz'} = 30^circ ,widehat {zOz'} = 90^circ

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau

Bài 7

Vẽ góc bẹt widehat {xOy}. Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của widehat {xOz}. Vẽ tia phân giác Ov của widehat {zOy} . Tính widehat {tOv}

Gợi ý đáp án:

Bài 7

Vì Oz là tia phân giác của widehat {xOy} nên widehat {xOz} = widehat {zOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy} = frac{1}{2}.180^circ = 90^circ

Vì Ot là tia phân giác của widehat {xOz} nên widehat {xOt} = widehat {tOz} = frac{1}{2}widehat {xOz} = frac{1}{2}.90^circ = 45^circ

Vì Ov là tia phân giác của widehat {zOy} nên widehat {yOv} = widehat {vOz} = frac{1}{2}widehat {zOy} = frac{1}{2}.90^circ = 45^circ

widehat {tOz} + widehat {zOv} = widehat {tOv} Rightarrow 45^circ + 45^circ = widehat {tOv} Rightarrow widehat {tOv} = 90^circ

Vậy widehat {tOv} = 90^circ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!