Lớp 7

Toán 7 Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 35, 26, 37, 38 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 2 – Số thực trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 38 tập 1

Bài 1

Hãy thay mỗi ? bằng kí hiệu inhoặc notinđể có phát biểu đúng.

Bài 1

Gợi ý đáp án:

begin{array}{l}5 in mathbb{Z};,,,,,,,,,,,,,,, - 2 in mathbb{Q};,,,,,,,,,,,,,sqrt 2 notin mathbb{Q};\frac{3}{5} in mathbb{Q};,,,,,,,,,,,,2,31left( {45} right) notin I,,,,,,7,62left( {38} right) in mathbb{R};,,,,0 notin Iend{array}

Bài 2

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

frac{2}{3};,,,,,4,1;,,, - sqrt 2 ;,,,,3,2;,,,,,pi ;,,,, - frac{3}{4};,,,,frac{7}{3}.

Gợi ý đáp án:

Ta có:

frac{2}{3} = 0,left( 6 right);,,,,,4,1;,,, - sqrt 2 = - 1,414...;,,,,3,2;,,,,,pi = 3,141...;,,,, - frac{3}{4} = - 0,75;,,,,frac{7}{3} = 2,left( 3 right).

Do<img alt="- 1,414… < – 0,75 < 0,left( 6 right) < 2,left( 3 right) < 3,141… < 3,2 < 4,1" width="472" height="22" data-type="0" data-latex="- 1,414… < – 0,75 < 0,left( 6 right) < 2,left( 3 right) < 3,141… < 3,2

Nên <img alt="- sqrt 2 < – frac{3}{4} < frac{2}{3} < frac{7}{3} < pi < 3,2 < 4,1." width="320" height="41" data-type="0" data-latex="- sqrt 2 < – frac{3}{4} < frac{2}{3} < frac{7}{3} < pi < 3,2

Bài 3

Hãy cho biết tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) sqrt 2 ;,sqrt 3 ;,sqrt 5là các số thực.

b) Số nguyên không là số thực.

c) - frac{1}{2};frac{2}{3};, - 0,45 là các số thực.

d) Số 0 vừa là số hữu tỉ vừa là số vô tỉ.

e) 1; 2; 3; 4 là các số thực.

Gợi ý đáp án:

a) sqrt 2 ;,sqrt 3 ;,sqrt 5là các số thực => Đúng

b) Số nguyên không là số thực => Sai (Do Tất cả các số nguyên đều là số thực)

c) - frac{1}{2};frac{2}{3};, - 0,45 là các số thực => Đúng

d) Số 0 vừa là số hữu tỉ vừa là số vô tỉ => Sai (Do số 0 không là số vô tỉ)

e) 1; 2; 3; 4 là các số thực => Đúng.

Chú ý:

Số thực là tập hợp số lớn nhất, bao gồm tất cả các tập hợp số đã được học.

Bài 4

Hãy thay ? bằng các chữ số thích hợp.

a) 2,71467 > 2,7 ? 932

b) -5,17934 > -5,17 ? 46

Gợi ý đáp án:

a) 2,71467 > 2,70932

b) 5,17934 < 5,17946 nên -5,17934 > -5,17946

Bài 5

Tìm số đối của các số sau: - sqrt 5 ;,,,,,12,left( 3 right);,,,,0,4599;,,,,,sqrt {10} ;,,,, - pi.

Gợi ý đáp án:

Số đối của các số - sqrt 5 ;,,,,,12,left( 3 right);,,,,0,4599;,,,,,sqrt {10} ;,,,, - pi lần lượt là:

sqrt 5 ;,,,,, - 12,left( 3 right);,,,, - 0,4599;,,,,, - sqrt {10} ;,,,,pi.

Bài 6

Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau: - sqrt 7 ;,,,,,52,left( 1 right);,,,,,0,68;,,,,,, - frac{3}{2};,,,,,2pi .

Gợi ý đáp án:

left| { - sqrt 7 } right| = sqrt 7 ;,,,,left| {,52,left( 1 right)} right| = ,52,left( 1 right);,,,,,left| {0,68} right| = 0,68;,,,,,,left| { - frac{3}{2}} right| = frac{3}{2};,,,,,left| {2pi } right| = 2pi .

Bài 7

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số sau:

- 3,2;,,,,,2,13;,,,, - sqrt 2 ;,,,, - frac{3}{7}.

Gợi ý đáp án:

left| { - 3,2} right| = 3,2;,,,,,left| {2,13} right| = 2,13;,,,left| {, - sqrt 2 } right| = sqrt 2 = 1,41..;,,,,left| { - frac{3}{7}} right| = frac{3}{7} = 0,42...

Do 0,42 < 1,41… < 2,13 < 3,2 nên:

<img alt="left| { – frac{3}{7}} right| < left| { – sqrt 2 } right| < left| {2,13} right| < left| { – 3,2} right|" width="263" height="44" data-type="0" data-latex="left| { – frac{3}{7}} right| < left| { – sqrt 2 } right| < left| {2,13} right| .

Bài 8

Tìm giá trị của x và y biết rằng: left| x right| = sqrt 5 và left| {y - 2} right| = 0.

Gợi ý đáp án:

left| x right| = sqrt 5 Rightarrow x = sqrt 5 hoặc x = - sqrt 5

left| {y - 2} right| = 0 Rightarrow y - 2 = 0 Rightarrow y = 2.

Bài 9

Tính giá trị của biểu thức: M = sqrt {left| { - 9} right|}.

Gợi ý đáp án:

Doleft| { - 9} right| = 9 nên ta có:

M = sqrt {left| { - 9} right|} = sqrt 9 = 3

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!