Lớp 7

Toán 7 Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 30, 31, 32, 33, 34 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương 2 – Số thực trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 33, 34 tập 1

Bài 1

a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân:

frac{{15}}{8};,,,frac{{ - 99}}{{20}};,,,frac{{40}}{9};,,, - frac{{44}}{7}

b) Trong các số thập phân vừa tính được, hãy chỉ ra các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Gợi ý đáp án:

a)frac{{15}}{8} = 1,875;,,,,,,,frac{{ - 99}}{{20}} = - 4,95;,,,,,,frac{{40}}{9} = 4,left( 4 right);,,, - frac{{44}}{7} = - 6,(285714)

b) Trong các số thập phân trên, số thập phân 4,(4) và -6,(285714) là các số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì lần lượt là 4 và 285714

Bài 2

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a)sqrt 2 in I;,,,,,b)sqrt 9 in I;,,,,c),pi in I;,,,,,d)sqrt 4 in mathbb{Q}

Gợi ý đáp án:

a)sqrt 2 approx 1,1412... in I;,,,,,b)sqrt 9 = 3 notin I;,,,,c),pi approx 3,141... in I;,,,,,d)sqrt 4 = 2 in mathbb{Q}

Vậy các phát biểu a, c, d đúng.

Bài 3

Tính:

a)sqrt {64} ,,,,,,,,,,,,,,,,b)sqrt {{{25}^2}} ;,,,,,,,,,,,c)sqrt {{{left( { - 5} right)}^2}} .

Gợi ý đáp án:

a)sqrt {64} , = sqrt {{8^2}} = 8,,,,,,b)sqrt {{{25}^2}} = 25;,,,,,,c)sqrt {{{left( { - 5} right)}^2}} = 5.

Bài 4

Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp

n

121

?

169

?

sqrt{n}

?

12

?

146

Gợi ý đáp án:

n

121

144

169

21316

sqrt{n}

11

12

13

146

Bài 5

Dùng máy tính cầm tay để tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

a)sqrt {2250} ;,,,,,,b)sqrt {12} ;,,,,,,,c)sqrt 5 ,,,,,,,,,d)sqrt {624}

Gợi ý đáp án:

a)sqrt {2250} approx 47,434;,,,,,,b)sqrt {12} approx 3,461;,,,,,,,c)sqrt 5 approx 2,236,,,,,,,,,d)sqrt {624} approx 24,980

Bài 6

Bác Thu thuê thợ lát gạch một cái sân hình vuông hết tất cả là 10 125 000 đồng. Cho biết chi phí cho 1 m2 (kể cả công thợ và vật liệu) là 125 000 đồng. Hãy tính chiều dài cạnh của cái sân.

Gợi ý đáp án:

Diện tích của sân là: 10 125 000 : 125 000 = 81(m2)

Chiều dài cạnh của sân là: sqrt {81} = 9(m)

Bài 7

Tính bán kính của một hình tròn có diện tích là 9869 m2 (dùng máy tính cầm tay).

Gợi ý đáp án:

Bán kính của hình tròn là: R = sqrt {frac{{9869}}{pi }} approx 56,048(m)

Bài 8

Tìm số hữu tỉ trong các số sau:

12;,,,,,,,,,,,,,frac{2}{3};,,,,,,3,left( {14} right);,,,,,,,0,123;,,,,,,,,sqrt 3

Gợi ý đáp án:

Ta có sqrt {3} = 1,732... nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên sqrt 3 là số vô tỉ.

Các số hữu tỉ là: 12;,,frac{2}{3};,,3,left( {14} right);,,0,123,,,,

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!