Lớp 6

Toán 6 Bài tập cuối chương VI Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương VI sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 102, 103 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài tập cuối chương VI. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài tập cuối chương VI Cánh diều

Giải bài tập Toán 6 trang 102, 103 tập 2

Câu 1

a) Đọc tên điểrm, đường thẳng, đoạn thẳng trong hình 89

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Gợi ý đáp án

a) Điểm A, B

Đoạn thẳng AB

Đường thẳng a

b) Đường thẳng b đi qua hai điểm M và N

Câu 2

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93

Gợi ý đáp án

Hai đường thẳng song song: a//b; AB//CD; d //AB//CD

Hai đường thẳng cắt nhau: c cắt d; MQ cắt PN

Câu 3

a) Đọc tên 3 điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong hình 94

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng

Gợi ý đáp án

a) Điểm A, Q, B thẳng hàng, điểm Q nằm giữa A và B

b) Ba điểm không thẳng hàng A, Q, S hoặc A, B, S hoặc Q, B, S

c)

Câu 4

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB

Gợi ý đáp án

a) O là trung điểm của AB vì ba điểm O nằm giữa A , B và OA = OB = 3 cm

b) Để C là trung điểm của đoạn OB thì a = 1,5 cm

Câu 5

Quan sát Hình 95

a) Đọc tên các tia có trong hình

b) Đọc tên các góc có trong hình

Gợi ý đáp án

a) Tia IA, tia Iz, tia Ix

b) Góc AIz, góc zIx, góc AIx

Câu 6

Quan sát Hình 96

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

Gợi ý đáp án

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau:

  • Oy >< OA
  • Oy >< OB
  • Oy >< Ox
  • Ay >< Ax

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

  • Ay và AO
  • By và BA
  • By và BO
  • AB và Ax

Câu 7

Trong hình 97 đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy

b) Nằm ngoài góc xOy

Gợi ý đáp án

a) Nằm trong góc xOy: A và B

b) Nằm ngoài góc xOy: D và C

Câu 8

Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

Gợi ý đáp án 

Học sinh tự do

Câu 9

Chọn từ “nhọn” “vuông” “tù” “bẹt” thích hợp cho [?]

a) Nếu widehat{xOy} = 90 độ thì góc xOy là góc [?]

b) Nếu góc mIn = 75 độ thì góc mIn là góc [?]

c) Nếu góc uHv = 136 độ thì góc uHv là góc [?]

d) Nếu góc zKt = 180 độ thì góc zKt là góc [?]

Gợi ý đáp án

a) Nếu widehat{xOy} = 90 độ thì góc xOy là góc [vuông]

b) Nếu widehat{mIn} = 75 độ thì góc mIn là góc [nhọn]

c) Nếu widehat{uHv} = 136 độ thì góc uHv là góc [tù]

d) Nếu widehat{zKt} = 180 độ thì góc zKt là góc [bẹt]

Câu 10

Cho widehat{xOy}= 900 và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Gợi ý đáp án

Góc xOM là góc nhọn

Câu 11

Dùng thước đo góc để đo các các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây

Gợi ý đáp án

HS tự đo

Câu 12

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Gợi ý đáp án

Điểm: Vì sao trên trời

Đường thẳng: Dây điện

Đoạn thẳng: Cây thước

Trung điểm của đoạn thẳng: Gáy sách với 2 mép sách

Tia: Tia sáng từ mặt trời

Góc: Mở quyển sách ở góc 90 độ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!