Lớp 6

Toán 6 Bài 4: Tia Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 4 Tia sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 92 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 4 chương VI. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 4: Tia Cánh diều

Giải bài tập Toán 6 trang 92 tập 2

Câu 1

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62

Gợi ý đáp án

Tia gốc O là: Ox, Oy, OA, OB

Câu 2

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu sai?

a) Điểm A thuộc tia BC

b) Điểm D thuộc tia BC

Gợi ý đáp án

a) Điểm A thuộc tia BC: SAI

b) Điểm D thuộc tia BC: ĐÚNG

Câu 3

Quan sát Hình 63. trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hai tia BC và BD trùng nhau

b) Hai tia DA và CA trùng nhau

c) Hai tia BA và BD đối nhau

d) Hai tia BA và CD đối nhau

Gợi ý đáp án

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI

c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG

d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI

Câu 4

Quan sát Hình 64

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B

Gợi ý đáp án

a) Viết ba tia gốc A: tia AB, tia Ay, tia Ax

Và ba tia gốc B: tia BA, tia By, tia Bx

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A: tia AB, tia Ax

Và hai tia trùng nhau gốc B: tia BA, tia Bx

c) Viết hai tia đối nhau gốc A: tia Ax và tia AB

Và hai tia đối nhau gốc B: tia By và tia BA

Câu 5

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau

Gợi ý đáp án

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

Câu 6

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau

Gợi ý đáp án

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

Câu 7

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A)

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

Gợi ý đáp án

a) Điểm A nằm giữa M và N
b) Điểm A và N nằm cùng phía với M

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!