Lớp 6

Toán 6 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Toán 6 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo để biết cách giải phần Thực hành, Vận dụng và các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 50, 51, 52, 53, 54 sách Chân trời sáng tạo.

Với toàn bộ lời giải rất chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 1 Chương II. Đồng thời, chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp. Chi tiết mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo phần Thực hành, Vận dụng

Thực hành 1

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0OC sau đây: -4OC, -10OC, -23OC.

Gợi ý đáp án:

-4OC đọc là: âm bốn độ C (hoặc trừ bốn độ C)

-10OC đọc là: âm mười độ C (hoặc trừ mười độ C)

-23OC đọc là: âm hai mươi ba độ C (hoặc trừ hai mươi ba độ C)

Thực hành 2

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng.

a) -4 ∈ Z; b) 5 ∈ Z; c) 0 ∈ Z;

d) -8 ∈ N; e) 6 ∈ N; f) 0 ∈ N;

Gợi ý đáp án:

a) – 4 là số nguyên âm nên – 4 thuộc Z. Do đó -4 ∈ Z là đúng.

b) 5 là số nguyên dương nên 5 thuộc Z. Do đó 5 ∈ Z là đúng.

c) 0 là một phần tử của tập hợp Z nên 0 ∈ Z là đúng.

d) – 8 là số nguyên âm nên – 8 không thuộc N nên là sai, viết lại

e) 6 là một số tự nhiên N nên 6 ∈ N là đúng.

f) 0 là một số tự nhiên N nên 0 ∈ N là đúng.

Thực hành 3

Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Thực hành 3

Gợi ý đáp án:

Độ cao của đỉnh Phan – xi – păng là 3 143 m.

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là – 32 m hay độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32 m.

Độ cao của đỉnh Everest là 8 848 m.

Độ cao của đáy khe Mariana là – 10 994 m hay độ sâu đáy khe Mariana là 10 994 m.

Độ cao của đáy sông Sài Gòn là – 20 m hay độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20m.

Vận dụng

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một tuần như sau:

Vận dụng

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Vận dụng

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Gợi ý đáp án:

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần là

Ngày 3/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 200 (nghìn đồng);

Ngày 4/9: Số tiền lỗ được biểu diễn là -50 (nghìn đồng);

Ngày 5/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 180 (nghìn đồng);

Ngày 6/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 90 (nghìn đồng);

Ngày 7/9: Số tiền lỗ được biểu diễn là – 80 (nghìn đồng);

Ngày 8/9: Số tiền hòa vốn được biểu diễn là 0 (nghìn đồng)

Ngày 9/9: Số tiền lãi được biểu diễn là 140 (nghìn đồng).

b) Vì nhà giàn có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần chân đỡ ở dưới mặt nước nên:

Độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn là:

Độ cao phần 3 chân đỡ: -15 m;

Độ cao phần 2 chân đỡ: – 9 m;

Độ cao phần 1 chân đỡ: – 4 m;

Độ cao tầng 1: 8 m;

Độ cao tầng 2: 18 m;

Độ cao tầng 3: 25 m.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 53, 54 tập 1

Bài 1

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu;

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật;

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Gợi ý đáp án:

a) 5

b) – 2

c) 1

d) – 2

Bài 2

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) 9 N;

d) 0 Z;

b) -6 N;

e) 5 Z;

c) – 3 Z;

g) 20 N.

Gợi ý đáp án:

a) Đúng

d) Đúng

b) Sai

e) Đúng

c) Đúng

g) Đúng

Bài 3

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) 1

b) – 3

c) 0

d) – 8

Bài 4

Vẽ một đoạn trục số từ – 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5; -4; 0; – 7; – 8; 2; 3; 9; – 9.

Gợi ý đáp án:

Trục số biểu diễn các số như sau:

Bài 4

Bài 5

Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Gợi ý đáp án:

Bài 5

Những điểm A, B nằm cách điểm 0 hai đơn vị biểu diễn các số nguyên 2– 2.

Bài 6

Tìm số đối của các số nguyên sau: – 5; – 10; 4; – 4; 0; – 100; 2 021.

Gợi ý đáp án:

Số đối của – 55.

Số đối của – 10 10.

Số đối của 4– 4.

Số đối của 0 0.

Số đối của – 100100.

Số đối của 2 021– 2 021

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!