Lớp 3

Toán 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3

Giải Toán lớp 3 trang 16, 17, 18 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 của chủ đề Ôn tập và bổ sung.

Giải SGK Toán 3 trang 16, 17, 18 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3

Giải Toán 3 trang 16, 17 Kết nối tri thức – Hoạt động

Bài 1

Số?

Thừa số 3 3 3 3 3 3
Thừa số 2 3 5 7 9 10
Tích 6 ? ? ? ? ?

Gợi ý đáp án:

Thừa số 3 3 3 3 3 3
Thừa số 2 3 5 7 9 10
Tích 6 9 15 21 27 30

Bài 2

Nêu các số còn thiếu.

Bài 2

Gợi ý đáp án:

a) 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30.

b) 30; 27; 24; 21; 18; 15; 12; 9; 6; 3.

Bài 3

Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người, gồm trọng tài và 2 người thi đấu. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người?

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Có 6 bàn đấu cờ vua, mỗi bàn có 3 người. Ta thấy 3 được lấy 6 lần, em thực hiện phép tính nhân: 3 x 6 = 18 (người). Vậy 6 bàn đấu cờ vua như vậy có 18 người.

Bài giải

6 bàn đấu cờ vua như vậy có số người là:

3 x 6 = 18 (người)

Đáp số: 18 người.

Giải Toán 3 trang 18 Kết nối tri thức – Hoạt động

Bài 1

Số?

Số bị chia 6 12 15 21 24 30
Số chia 3 3 3 3 3 3
Thương 2 ? ? ? ? ?

Gợi ý đáp án:

Thương là kết quả của phép tính chia một số cho 3. Em điền được các số như sau:

Số bị chia 6 12 15 21 24 30
Số chia 3 3 3 3 3 3
Thương 2 4 5 7 8 10

Bài 2

Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Em thực hiện các phép tính trên thân con ong rồi nối với số tương ứng trên cánh hoa.

Em thực hiện các phép tính được kết quả như sau:

3 : 3 = 1

24 : 3 = 8

21 : 3 = 7

27 : 3 = 9

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

Vậy em nối con ong mang phép tính 3: 3 với cánh hoa mang số 1.

Con ong mang phép tính 24 : 3 với cánh hoa mang số 8.

Con ong mang phép tính 21 : 3 với cánh hoa mang số 7.

Con ong mang phép tính 27 : 3 với cánh hoa mang số 9.

Con ong mang phép tính 12 : 3 với cánh hoa mang số 4.

Con ong mang phép tính 18 : 3 với cánh hoa mang số 6.

Em nối được hình như sau:

Bài 2

Giải Toán 3 trang 18 Kết nối tri thức – Luyện tập

Bài 1

Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Em thực hiện các phép tính rồi nối được kết quả như sau:

Em thực hiện các phép tính:

2 × 4 = 8

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

18 : 2 = 9

5 × 3 = 15

3 × 2 = 6

3 × 5 = 15

24 : 3 = 8

20 : 5 = 4

3 × 3 = 9

Em thấy:

2 × 4 = 24 : 3 = 8

18 : 2 = 3 × 3 = 9

12 : 3 = 20 : 5 = 4

5 × 3 = 3 × 5 = 15

18 : 3 = 3 × 2 = 6

Em nối như hình vẽ:

Bài 1

Bài 2

Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính?

Gợi ý đáp án:

Thực hiện chia đều 30 que tính thành 3 bó, em có phép tính 30 : 3 = 10. Vậy mỗi bó có 10 que tính.

Bài giải:

Mỗi bó có số que tính là:

30 : 3 = 10 (que tính)

Đáp số: 10 que tính.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!