Lớp 10

Toán 10 Bài tập cuối chương VIII – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 10 Bài tập cuối chương VIII: Đại số tổ hợp sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, dễ dàng đối chiếu kết quả khi làm bài tập toán trang 76 tập 2.

Giải SGK Toán 10 Bài tập cuối chương 8 tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều được giải thích cụ thể, chi tiết. Qua đó giúp các em củng cố, khắc sâu thêm kiến thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự học, tự kiểm tra được kết quả học tập của bản thân.

Bạn đang xem: Toán 10 Bài tập cuối chương VIII – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập cuối chương VIII trang 76

Bài 8.17 trang 76

Số cách cắm 4 bông hoa khác nhau vào 4 bình hoa khác nhau (mỗi bông hoa cắm vào một bình) là

A. 16.

B. 24.

C. 8

D. 4

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 8.18 trang 76

Số các số có ba chữ số khác nhau, trong đó các chữ số đều lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là

A. 120.

B. 60.

C. 720

D. 2

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 8.19 trang 76

Số cách chọn 3 bạn học sinh đi học bơi từ một nhóm 10 bạn học sinh là

A. 3628800

B. 604800

C. 120

D. 720.

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 8.20 trang 76

Bạn An gieo một con xúc xắc hai lần. Số các trường hợp để tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bằng 8 qua hai lần gieo là

A. 36

B. 6

C. 5

D. 4

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 8.21 trang 76

Hệ số của x4 trong khai triển nhị thức (3x – 4)5

A. 1620

B. 60 .

C. -60

D. -1620.

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Bài 8.22 trang 76

a. Có bao nhiêu cách viết một dãy 5 chữ cái in hoa từ bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

b. Có bao nhiêu cách viết một dãy 5 chữ cái in hoa khác nhau từ bảng chữ cái tiếng Anh (gồm 26 chữ cái)?

Gợi ý đáp án 

a. Vì các chữ cái không cần khác nhau nên số cách chọn là: 26.26.26.26.26 = 265 = 11 881 376 cách.

b. Chọn và sắp xếp 5 chữ cái từ 26 chữ cái là chỉnh hợp chập 5 của 26 phần tử, nên số cách là: A_{26}^{5} = 7 893 600 cách.

Bài 8.23 trang 76

Từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

a. Có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

b. Có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3 ?

Gợi ý đáp án

a. Lập số có 3 chữ số khác nhau là việc lấy 3 phần tử từ tập chữ số đã cho rồi sắp xếp, nên số cách là:A_{6}^{3} = 120 cách.

b. Số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Ta có các bộ ba: (1; 2; 3), (1; 2; 6), (1; 3; 5), (1; 5; 6), (2; 3; 4), (2; 4; 6), (3; 4; 5), (4; 5; 6)

Mỗi bộ ba có 3! cách sắp xếp

Nên số cách lập số có 3 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 là: 8.3! = 48 cách.

Bài 8.24 trang 76

Tế bào A có 2n = 8 nhiễm sắc thể (NST), và nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST và nguyên phân 4 lần liên tiếp. Tính và so sánh tổng số NST trong tế bào A và trong tế bào B được tạo ra.

Gợi ý đáp án

Sau 5 lần nguyên phân, số tế bào A là: 25 = 32 tế bào.

⇒ Số NST trong tế bào A được tạo ra là: 32.8 = 256 NST.

Sau 4 lần nguyên phân, số tế bào B là: 24 = 16 tế bào.

⇒ Số NST trong tế bào B được tạo ra là: 16.14= 224 NST.

Tổng số NST trong tế bào A lớn hơn trong tế bào B.

Bài 8.25 trang 76

Lớp 10B có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bạn tham gia vào đội thiện nguyện của trường trong mỗi trường hợp sau?

a. Ba học sinh được chọn là bất kì.

b. Ba học sinh được chọn gồm 1 nam và 2 nữ.

c. Có ît nhất một nam trong ba học sinh được chọn.

Gợi ý đáp án

a. Chọn 3 bạn bất kì trong 40 học sinh là tổ hợp chập 3 của 40 phần tử, nên số cách chọn là: C_{40}^{3} = 9880 cách.

b. Chọn 1 nam từ 25 nam, số cách chọn: C_{25}^{1} = 25cách.

Chọn 2 nữ từ 15 nữ, số cách chọn:C_{15}^{2} = 105 cách.

Vậy số cách chọn 1 nam, 2 nữ là: 25.105 = 2625 cách.

c. Xét trường hợp, không có học sinh nam nào được chọn, thì sẽ chọn 3 bạn nữ, số cách chọn là: C_{15}^{3} = 455 cách.

Để trong 3 bạn được chọn có ít nhất 1 bạn nam thì số cách chọn là: C_{40}^{3}-C_{15}^{3} = 9425 cách.

Bài 8.26 trang 76

Trong khai triển nhị thức Newton của (2x + 3) 5 , hệ số của x 4 hay hệ số của x 3 lớn hơn?

Gợi ý đáp án 

Số hạng chứa x4 trong khai triển là: 5.(2x)4.3 = 240x4

⇒ Hệ số của x4 là: 240

Số hạng chứa x3 trong khai triển là: 10.(2x)332 =720x3

⇒ Hệ số của x3 là 720.

Vậy hệ số của x4 lớn hơn hệ số của x3.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!