Lớp 10

Tin học 10 Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Giải bài tập Tin học 10 Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết cách trả lời các câu hỏi trang 77→79.

Giải Tin học 10 Bài 7 thuộc chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức để trả lời các câu hỏi nội dung bài học, luyện tập và vận dụng trang 77→79. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 Bài 7 Thực hành câu lệnh rẽ nhánh, mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Tin học 10 Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Bài 1

Bảng sau đây cho một ví dụ về viết câu lệnh if tương ứng với mô tả điều kiện để đưa ra một thông báo trên màn hình. Trong bảng biến age là biến số nguyên chứa giá trị tuổi của một người. Em hãy cho thêm hai ví dụ nữa tương tự như ví dụ đã có trong bảng.

Trả lời:

Mô tả

Câu lệnh if

Nếu n lớn hơn không thì đưa ra thông điệp “Số dương”

if n > 0:

print(“Số dương”)

Nếu n chia hết cho 2 thì đưa ra thông điệp “Số chẵn”

if n ⋮ 2:

print(“Số chẵn”)

Bài 2

Có n chiếc kẹo và m em bé. Hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n, m và kiểm tra n chiếc kẹo có chia đều được cho m em bé hay không.

Chạy chương trình ba lần, mỗi lần với bộ dữ liệu n, m khác nhau

Trả lời:

n = int(input(“Nhập số kẹo: “))

m = int(input(“Nhập số em bé: “))

if n % m == 0:

print(“Chia hết”)

else:

print(“Không chia hết”)

Bài 3

Ba bạn Bình, An, Phúc thảo luận với nhau để viết chương trình Python nhập vào từ bàn phím ba số thực khác nhau và in ra màn hình số đứng giữa trong ba số (số đó không là lớn nhất và cũng không nhỏ nhất).

Mỗi bạn soạn thảo chương trình và chạy thử trên máy tính của mình, những mỗi bạn đều gặp báo lỗi của Python (Hình 1a, Hình 1b, Hình 1c). Em hãy xác định lỗi ở chương trình của mỗi bạn, sửa lỗi cho từng bạn sao cho chương trình chạy được và đưa ra kết quả đúng.

Trả lời:

Cả ba bạn đều bị báo lỗi sai về ngữ pháp cấu trúc câu lệnh

– Bạn Bình: Sai do biểu thức điều kiện chưa đúng: Thêm “<” tạo thành biểu thức điều kiện đúng: a < b

– Bạn An: Sai do thụt sai dòng, else thẳng hàng với if

– Bạn Phúc: sửa điều kiện của hai câu lệnh if như sau

if c < u:

if c > v:

Bài 4

Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên, mỗi số ghi trên một dòng và đưa ra màn hình giá trị lớn nhất trong các số đã nhập. Em hãy chạy chương trình với một số bộ dữ liệu khác nhau.

Em hãy đọc hiểu sơ đồ khối và chương trình ở Hình 2, thực hiện chương trình và cho nhận xét.

Trả lời:

Chương trình:

a = int(input(“a = “))

b = int(input(“b = “))

c = int(input(“c = “))

max = a

if max < b:

max = b

if max < c:

max = c

print(“Max = “, max)

Nhận xét: chương trình ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

Vận dụng

Tiền điện

Trong tháng người dùng tiêu thụ x(kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là x × d1 , nếu a b thì số tiền phải trả là  . Em hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím các số nguyên dương a, b, d1, d2, d3 và x, tính và đưa ra màn hình số tiền điện phải trả. Tìm hiểu bảng giá điện hiện hành và chạy chương trình một số lần sao cho có đủ các bộ dữ liệu đầu vào đại diện cho các mức tính tiền điện.

Trả lời:

Chương trình:

x = float(input(“Nhập số điện tiêu thụ “))

d1 = float(input(“Nhập d1 “))

d2 = float(input(“Nhập d2 “))

d3 = float(input(“Nhập d3 “))

a = float(input(“Nhập a “))

b = float(input(“Nhập b “))

if x <= a:

t = x * d1

elif a < x <= b:

t = a * d1 + (x – a) * d2

else:

t = a * d1 + (b – a) * d2 + (x – b) * d3

print(“Tiền điện là: “, t)

– Qua tham khảo giá điện chọn d1 = 1600, d2 = 1800, d3 = 2100, a = 50, b = 10

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!