Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson One

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 5: Do you like yogurt? trang 38 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 5: Do you like yogurt? – Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson One

Bài 1

Listen, point and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

  • rice: cơm
  • meat: thịt
  • carrots: cà rốt
  • yogurt: sữa chua
  • bread: bánh mì

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. Rice, meat, and carrots for Billy. Do you like carrots, Billy?

(Cơm, thịt, và cà rốt cho Billy này. Con có thích cà rốt không, Billy?)

No, I don’t. No carrots for me!

(Không, con không thích. Đừng lấy cà rốt cho con!)

2. Do you like yogurt? (Con có thích sữa chua không?)

Yes, I do. (Dạ, con thích.)

Ok. First your carrots and then a yogurt.

(Được rồi! Đầu tiên là cà rốt và sau đó là sữa chua.)

3. Finished! (Con xong rồi!)

Good boy. Here’s your yogurt. (Con ngoan. Đây là sữa chua của con.)

Mmm. I like yogurt. (Mmm. Con thích sữa chua.)

4. Oh, no! (Ồ, không!)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!