Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson 2

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 2 Unit 5: My Hobbies trang 36, 37 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 5: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson 2

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

I like cooking. (Tôi thích nấu ăn.)

b. What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

I like walking. (Tôi thích đi bộ.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

a. What’s your hobby? – I like running.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích chạy bộ.)

b. What’s your hobby? – I like painting.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích vẽ.)

c. What’s your hobby? – I like walking.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích đi bộ.)

d. What’s your hobby? – I like cooking.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích nấu ăn.)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

+ What’s your hobby? – I like cooking.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích nấu ăn.)

+ What’s your hobby? – I like running.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích chạy bộ.)

+ What’s your hobby? – I like walking.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích đi bộ.)

+ What’s your hobby? – I like painting.

(Sở thích của bạn là gì? – Tôi thích vẽ tranh.)

Bài 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. b 2. b

1. A: What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

B: I like cooking. (Mình thích nấu ăn.)

2. A: What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

B: I like painting. (Mình thích vẽ.)

Bài 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

1. It’s swimming. (Nó là hát.)

2. It’s singing. (Nó là bơi.)

3. I like cooking. (Tôi thích nấu ăn.)

4. I like painting. (Tôi thích tô tranh.)

Bài 6

Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài 6

Gợi ý trả lời:

My hobby (Sở thích của tôi)

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

It’s dancing. (Nó là nhảy múa.)

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

It’s swimming. (Nó là bơi.)

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

I like cooking. (Tôi thích nấu ăn.)

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

I like painting. (Tôi thích vẽ tranh.)

Dancing, swimming, cooking, and painting. (Nhảy múa, bơi, nấu ăn, và vẽ tranh.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!