Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Four

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 3: Let’s find Mom! trang 25 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 3: Let’s find Mom! – Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Four

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • Ee –egg (trứng)
  • Ee – elephant (con voi)
  • Ff – fan (cây quạt)
  • Ff – fig (quả sung)

Bài 2

Point and say the words that begin with e and f. (Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái e và f.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

fan (cây quạt) fig (quả sung) egg (trứng) elephant (con voi)

Bài 3

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài 3

Bài 4

Let’s talk! (Chúng ta cùng nói!)

Bài 4

This is an elephant.

(Đây là một con voi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!