Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Five

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Five: Skills Time của Unit 3: Let’s find Mom! trang 26 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 3: Let’s find Mom! – Lesson Five lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Five

Bài 1

Look at the pictures. Where’s the teddy bear? (Hãy nhìn vào những bức tranh. Con gấu bông ở đâu?)

Gợi ý trả lời:

Where’s the teddy bear? (Con gấu bông ở đâu?)

The teddy bear is under slide. (Nó ở dưới cầu trượt.)

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 2

I’m Vinh and my cousin is Linh. Look at my family at the pool.

(Tôi là Vinh và em họ của tôi là Linh. Nhìn vào gia đình của tôi ở hồ bơi.)

1. Where’s her teddy bear? (Con gấu bông của em ấy đâu rồi?)

2. Let’s find it! (Hãy tìm nó đi!)

3. Is it in the pool? (Nó có ở trong hồ bơi không?)

No! (Không!)

4. Is it on the chair? (Nó có ở trên cái ghế không?)

No! (Không!)

5. Is it under the slide? (Nó có ở dưới cầu trượt không?)

6. Yes, it is! Linh is happy now. (Vâng, nó ở dưới cầu trượt! Linh bây giờ rất vui.)

Bài 3

Read again. Write T (True) or F (False). (Đọc lại lần nữa. Viết T (Đúng) hoặc F (Sai).

1. The family is at the pool. T

2. Her teddy bear is yellow. ______

3. The teddy bear is in the pool. ______

4. Linh is happy now. ______

Gợi ý trả lời:

1. T 2. F 3. F 4. T

1. T

The family is at the pool.

(Gia đình đang ở hồ bơi.)

2. F

Her teddy bear is yellow.

(Con gấu bông màu vàng.)

3. F

The teddy bear is in the pool.

(Con gấu bông ở trong hồ bơi.)

4. T

Linh is happy now.

(Linh bây giờ rất vui.)

Bài 4

Do you go on vacation with your family? (Có phải bạn đang đi nghỉ mát với gia đình bạn không?)

Gợi ý trả lời:

Yes, I do. I go on vacation with my family at Vung Tau beach.

(Đúng vậy. Tôi đi nghỉ mát với gia đình ở bãi biển Vũng Tàu.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!