Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson 2

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 2 Unit 3: Our Friends trang 24, 25 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 3: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson 2

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. Is this Bill? (Đây là Bill phải không?)

Yes, it is. (Vâng đúng, là cậu ấy.)

b. Is that Nam? (Đó là Nam phải không?)

No, it isn’t. It’s Minh. (Không, không phải. Đó là Minh.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

a. Is this Linh? (Đây có phải Linh không?)

Yes, it is. (Vâng đúng, là Linh.)

b. Is this Lucy? (Đây có phải Lucy không?)

Yes, it is. (Vâng đúng, là Lucy.)

c. Is that Bill? (Đó có phải Bill không?)

No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

d. Is that Minh? (Đó có phải Minh không?)

No, it isn’t. It’s Nam. (Không, không phải. Đó là Nam.)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

– Is this Mai? – Yes, it is.

(Đây có phải Mai không? – Vâng đúng, là Mai.)

– Is that Linh? – Yes, it is.

(Đây có phải Lucy không? – Vâng đúng, là Lucy.)

– Is that Minh? – No, it isn’t. It’s Nam.

(Đó có phải Minh không? – Không, không phải. Đó là Nam.)

Bài 4

Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1.b 2.a 3. d 4. c

1. Nam: Is this Mary? (Đây là Mary phải không?)
Mai: Yes, it is. (Vâng, đúng là cô ấy.)

2. Minh: Is that Ben? (Kia là Ben phải không?)
Mai: No, it isn’t. It’s Bill. (Không, không phải. Đó là Bill.)

3. Linh: Is this Lucy? (Đây có phải là Lucy không?)
Minh: Yes, it is. (Vâng, đúng là cô ấy.)

4. Linh: Is that Bill? (Kia là Bill phải không?)
Nam: No, it isn’t. It’s Ben. (Không, không phải. Đó là Ben.)

Bài 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

1. A: Is this Ben? (Đây có phải Ben không?)

B: Yes, it is. (Vâng đúng, là Ben.)

2. A: Is this Linh? (Đây có phải Linh không?)

B: Yes, it is. (Vâng đúng, là Linh.)

3. A: Is that Mary? (Đó có phải Mary không?)

B: No, it isn’t. It’s Lucy. (Không, không phải. Đó là Lucy.)

4. A: Is that Minh? (Đó có phải Minh không?)

B: No, it isn’t. It’s Nam. (Không, không phải. Đó là Nam.)

Bài 6

Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Bài 6

Find and circle six names.

(Tìm và khoanh tròn 6 cái tên.)

Gợi ý trả lời:

Six names: Mary, Lucy, Mai, Bill, Nam, Linh.

Bài 6

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!