Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson 11

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 11 Unit 3: My Family trang 60 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 3: Lesson 11 – Text A Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson 11

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

Families in the World (Những kiểu gia đình ở trên thế giới!)

I’m Ahmet. My family is from Turkey. My family is small. I have no brothers or sisters.

(Tôi là Ahmet. Gia đình tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình tôi nhỏ. Tôi không có anh hay chị em.)

I’m Juana. My family is from Mexico. My family is big. There are nine people! I have four brothers.

(Tôi là Juana. Gia đình của tôi đến từ Mê xi cô. Gia đình tôi lớn. Có 9 người! Tôi có 4 anh em trai.)

Bài 2

Read again. Write Ahmet or Juana.  (Đọc lại lần nữa. Viết Ahmet hay Juana.) 

Bài 2

Gợi ý trả lời:

Bài 2

Bài 3

Read and answer. (Đọc và trả lời.) 

Bài 3

Gợi ý trả lời:

I’m Mary. My family is small. I have one brother and no sisters. What about you?

(Tôi là Mary. Gia đình tôi nhỏ. Tôi có 1 người anh trai và không có chị gái. Bạn thì sao?)

Hello, my name is Lan. My family is small. There are four people in my family. I have one sister and no brothers.

( Xin chào, tôi là Lan. Gia đình tôi nhỏ. Có 4 người ở trong gia đình tôi. Tôi có 1 chị gái và không có anh em trai.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!