Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 3: Our Friends trang 22, 23 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 3: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson 1

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a. This is Mary. (Đây là Mary.)

Hi, Mary. (Xin chào, Mary.)

b. That’s Mr Long. (Đây là thầy Long.)

Hello, Mr Long. (Xin chào, thầy Long.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

a. This is Ben. (Đây là Ben.)

b. This is Mai. (Đây là Mai.)

c. That is Mr. Long. (Kia là thầy Long.)

d. That is Ms. Hoa. (Kia là cô Hoa.)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

A: This is Ben. (Đây là Ben.)

B: Hello, Ben. (Xin chào, Ben.)

A: That’s Mary. (Đó là Mary.)

B: Hi, Mary. (Xin chào, Mary.)

Bài 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Bài nghe:

1. Mai: Bill, this is Nam. (Bill, đây là Nam.)

Bill: Hi, Nam. (Xin chào, Nam.)

2. Linh: Ben, that’s Ms. Hoa.(Ben, kia là cô Hoa.)

Ben: Hello, Ms. Hoa. (Em chào cô Hoa ạ.)

Gợi ý trả lời:

1. b

2. a

Bài 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

1. Mary: Ben, this is Nam. (Ben, đây là Nam.)

Ben: Hello, Nam. (Xin chào, Nam.)

2. Mai: Lucy, that’s Mr Long. (Lucy, đó là thầy Long.)

Lucy: Hi, Mr Long. (Em chào, thầy Long ạ.)

Bài 6

Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài 6

Gợi ý trả lời:

This is Linh. (Đây là Linh.)

This is Ben. (Đây là Ben.)

Hello, Linh. (Xin chào, Linh.)

Hello, Ben. (Xin chào, Ben.)

That’s Minh. (Đó là Minh.)

That’s Lucy. (Đó là Lucy.)

Hi, Minh. (Xin chào, Minh.)

Hi, Lucy. (Xin chào, Lucy.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!