Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson One

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson One: Words của Unit 2: That is his ruler trang 16 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 2: That is his ruler – Lesson One lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson One

Bài 1

Listen, point and repeat.  (Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và hát theo nhịp.)

Bài 2
  • pen: bút mực
  • eraser: cục tẩy, gôm
  • pencil: bút chì
  • pencil case: hộp bút
  • book: quyển sách

Bài 3

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 3

1. This is his pencil case. (Đây là cây hộp bút của cậu ấy.)

It’s orange and yellow. (Nó màu cam và vàng.)

2. Billy, that is her eraser. (Billy, đó là cục tẩy của chị ấy.)

3. Tim, that is his ruler. (Tim, đó là cây thước của cậu ấy.)

4. And this is my picture! (Và đây là bức tranh của em!)

Oh, Billy! (Ồ,Billy!)

Good job! (Giỏi lắm!)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!