Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson 11

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 11 Unit 2: My World trang 42 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 2: Lesson 11 – Text A Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3 Cánh diều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson 11

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

Rainbows (Cầu vồng)

Look! A rainbow! There is a rainbow in the sky. (Nhìn kìa! Cầu vồng! Có một cầu vồng ở trong bầu trời.)

There are seven colors in the rainbow. (Cầu vồng có 7 màu.)

They are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Do you like the rainbow?

(Chúng là những màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, và tím. Bạn có thích cầu vồng không?)

Bài 2

Read and check ✓. (Đọc và đánh dấu ✓.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

1. Where is the rainbow? (Cầu vồng ở đâu?)

✓ in the sky (trên bầu trời)

in the river. (trong dòng sông)

2. How many colors? (Có bao nhiêu mà?)

six (sáu) 

✓seven (bảy)

Bài 3

Draw and color your rainbow. Talk about your rainbow. (Vẽ và tô màu cầu vồng của bạn. Nói về cầu vồng của bạn.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

I like the rainbow in the sky, so I draw my rainbow with many colors. Look! This is my rainbow. There are seven colors in the rainbow. They are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet.

(Tôi rất thích cầu vồng ở trên bầu trời, vì vậy tôi sẽ vẽ cầu vồng của riêng tôi với nhiều màu sắc. Nhìn này! Đây là cầu vồng của tôi. Cầu vồng có 7 màu. Chúng là những màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, và tím.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!