Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson 1

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 1 Unit 2: Our Names trang 16, 17 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 2: Lesson 1 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: Lesson 1

Bài 1

Look, listen and repeat.  (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

a) Hi. I’m Linh. What’s your name? (Xin chào. Mình là Linh. Bạn tên gì?)

My name’s Ben. (Mình tên là Ben.)

b) What’s your name? (Bạn tên gì?)

My name’s Mary. (Mình tên là Mary.)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

a. What’s your name? (Tên của bạn là gì?/Bạn tên gì?)

My name’s Bill. (Mình tên là Bill.)

b. What’s your name? (Tên của bạn là gì?/Bạn tên gì?)

My name’s Mary. (Mình tên là Bill.)

Bài 3

Let’s talk. (Chúng ta cùng nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

A: What’s your name? ( Bạn tên gì?)

B: My name’s Mai. ( Mình tên Mai.)

Bài 4

Listen and tick. (Nghe và đánh dấu.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

1. b

2. a

1. Minh: Hi. I’m Minh. What’s your name? (Xin chào. Mình là Minh. Bạn tên là gì?)
Mary: Hello, Minh. My name’s Mary. (Xin chào, Minh. Mình tên là Mary.)

2. Mai: Hi. I’m Mai. What’s your name? (Chào. Mình là Mai. Bạn tên là gì?)
Bill: Hello, Mai. My name’s Bill. (Xin chào, Mai. Minh tên là Bill.)

Bài 5

Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc.)

Bài 5

Gợi ý trả lời:

1. A: Hi. My name’s Nam. What’s your name?

(Xin chào. Tôi tên là Nam. Bạn tên gì?)

B: My name’s Ben .

(Tôi tên là Ben.)

2. A: Hi. I’m Mai. What’s your name ?

(Xin chào. Tôi tên là Mai. Bạn tên gì?)

B: My name’s Mary.

(Tôi tên là Mary.)

Bài 6

Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Bài 6

Slap the board (Trò chơi đập bảng)

Cách chơi: Cô giáo sẽ ghi tên của một số bạn lên bảng (ví dụ: Lucy, Nam, Ben, Mai, Mary, Bill…). Sau đó cô sẽ hỏi tên của các bạn trong lớp “ What’s your name?, từng bạn sẽ trả lời tên của mình“My name’s__”. Bạn tham gia chơi có nhiệm vụ sẽ nghe, nhìn tên và sau đó đập đúng tên vừa nghe có trên bảng. (ví dụ bạn kia trả lời tên “My name’s Bill.”, người chơi phải đập đúng vào tên Bill.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!