Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson Three

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 12: Those are our computers trang 90 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 12 Those are our computers – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • poster: áp phích, tranh quảng cáo
  • picture: tranh, ảnh
  • drawers: ngăn kéo tủ

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Nghe và làm theo.)

Bài 3

What’s in the classroom? (Có gì trong lớp học?)

What’s in the classroom? (Có gì trong lớp học?)

Let’s have a look! (Nhìn cái này đi!)

Posters and pictures, (Áp phích và tranh,)

And work in a book. (Thực hành vào vở nào.)

What’s in the classroom? (Có gì trong lớp học?)

What can you see? (Bạn có thể nhìn thấy gì?)

Drawers and a board. (Ngăn kéo tủ và một cái bảng.)

For you and for me. (Cho bạn và cho tôi.)

What’s in the classroom? (Có gì trong lớp học?)

What’s over there? (Cái gì ở kia?)

A door and a window, (Cửa ra vào và cửa sổ.)

A table and chair. (Một cái bàn và ghế.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!