Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 0: Lesson 4

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 4 Unit 0: Getting Started trang 9 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 0: Lesson 4 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 0: Lesson 4

Bài 1

Look and listen. Repeat. (Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài 1

Gợi ý trả lời:

Hi, Polly. This is Eddie. (Xin chào, Polly. Đây là Eddie.)

Hello. Nice to meet you, Eddie. (Xin chào. Rất vui được gặp bạn, Eddie.)

Nice to meet you, too. (Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

Bài 2

Listen. Role-play. (Nghe. Đóng vai.)

Bài 2

Gợi ý trả lời:

Hi, Mia. This is Freddy. (Xin chào, Mia. Đây là Freddy.)

Hello. Nice to meet you, Freddy. (Xin chào. Rất vui được gặp bạn, Freddy.)

Nice to meet you, too. (Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

***

Hi, Freddy. This is Polly. (Xin chào, Freddy. Đây là Polly.)

Hello. Nice to meet you, Polly. (Xin chào. Rất vui được gặp bạn, Polly.)

Nice to meet you, too. (Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

Bài 3

Say. (Nói.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

A: Hello, Tom. This is Thanh. (Xin chào, Tom. Đây là Thanh.)

B: Hi. Nice to meet you, Tom. (Xin chào. Rất vui được gặp bạn, Tom.)

C: Hi. Nice to meet you, too. (Xin chào. Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!