Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Starter: Lesson Three

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Words của Starter: Hello trang 6 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Starter: Hello – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Starter: Lesson Three

Listen and point. (Nghe và chỉ.)

Bài 1

  • one: số 1
  • two: số 2
  • three: số 3
  • four: số 4
  • five: số 5
  • six: số 6
  • seven: số 7
  • eight: số 8
  • nine: số 9
  • ten: số 10

Bài 3

Look at the picture again. Point, ask and answer.  (Nhìn lại bức tranh một lần nữa. Chỉ, hỏi và trả lời.)

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m eight. (Tôi 8 tuổi.)

Gợi ý trả lời:

– How old are you? – I’m one.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 1 tuổi.)

– How old are you? – I’m two.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 2 tuổi.)

– How old are you? – I’m three.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 3 tuổi.)

– How old are you? – I’m four.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 4 tuổi.)

– How old are you? – I’m five.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 5 tuổi.)

– How old are you? – I’m six.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 6 tuổi.)

– How old are you? – I’m seven.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 7 tuổi.)

– How old are you? – I’m nine.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 9 tuổi.)

– How old are you? – I’m ten.

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi 10 tuổi.)

Bài 4

Ask and answer with your friend. (Hỏi và trả lời với bạn của bạn.)

Bài 4

Gợi ý trả lời:

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m eight. And you? (Tôi 8 tuổi. Còn bạn?)

I’m eight, too. (Tôi cũng 8 tuổi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!