Lớp 9

Tiếng Anh 9 Unit 4: Project

Tiếng Anh 9 Unit 4: Project giúp các em học sinh lớp 9 nhanh chóng biết cách làm tấm áp phích thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ với cả lớp.

Project Unit 4 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9 tập 1. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 Unit 4: Project

Tiếng Anh 9 Unit 4 Project

PRESERVING THE PAST BẢO TỒN QUÁ KHỨ

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem to be dying out. Work in groups and

* search for a past tradition or pastime which you highly appreciate

* give reasons why you like it

* work out a plan to help preserve it

Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

Hướng dẫn dịch

Cuộc sống đã thay đổi nhiều suốt 50 năm qua. Có nhiều điều tốt đẹp đang mất dần. Hãy làm việc nhóm và

* tìm kiếm những giá trị truyền thống mà bạn đánh giá cao

* đưa ra lí do

* đưa ra kế hoạch để bảo tồn

Làm một tấm áp phích thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ với cả lớp

Gợi ý đáp án

Life has changed a lot over the past 50 years and there are many good pastimes and traditions such as folk music, folk games, paintings… But the tradition that I appreciate is writing letters because of some reasons: In the past, writing letters was such an important means of communication to contact people with people. As far as I know in the past Ho Chi Minh president used to use letters to contact with his comrade to make a plan for upcoming resistance. Otherwise, I feel very surprised and interested when I open a letter with some tiny stickers. Writing to friends and family was a great to keep in touch. It also enabled me to practice my literacy skills and communicate effectively. Writing letters can be seen as a gift because someone has taken his/her time to write, think and express love. But now, this pastime seems to be dying out. Technology is growing, so people communicate by email more than writing a letter. In conclusion, you should write a letter to your friends or family in your free time to preserve them for future generations, I am sure that it will be very interesting.

Dịch nghĩa:

Cuộc sống hơn 50 năm qua đã có nhiều thay đổi và có nhiều thú tiêu khiển, truyền thống tốt đẹp như văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian, vẽ tranh… Nhưng truyền thống mà tôi coi trọng là viết thư tay vì một số lý do: Ngày xưa viết thư là như vậy, một phương tiện giao tiếp quan trọng để liên lạc giữa người với người. Theo tôi được biết ngày xưa chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng thư liên lạc với đồng chí của mình để vạch ra kế hoạch cho cuộc kháng chiến sắp tới. Mặt khác, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú khi tôi mở một bức thư với một số nhãn dán nhỏ. Viết cho bạn bè và gia đình là một điều tuyệt vời để giữ liên lạc. Nó cũng giúp tôi rèn luyện kỹ năng đọc viết và giao tiếp hiệu quả. Viết thư có thể được xem như một món quà vì ai đó đã dành thời gian của mình để viết, suy nghĩ và bày tỏ tình yêu thương. Nhưng bây giờ, trò tiêu khiển này dường như đang dần chết đi. Công nghệ ngày càng phát triển nên mọi người giao tiếp bằng email nhiều hơn là viết thư. Thật vậy, bạn nên viết một bức thư cho bạn bè hoặc gia đình của bạn vào thời gian rảnh rỗi của bạn để lưu giữ chúng cho các thế hệ sau, tôi tin chắc rằng nó sẽ rất thú vị.

Gợi ý đáp án 2 

Families in Vietnam have revolutionized the making of the traditional Tet sticky rice cakes ( Chung cake). Legend has it that one of the princes of Vietnam’s first royal family invented the recipe four to five thousand years ago. Made from very basic ingredients including sticky rice, beans, pork, the cake beat other luxury offerings at the kings’ contest and has become the inevitable part of Vietnamese Tet ever since.

– Every year, family and relatives and neighbors should gather at someone’s house to prepare Chung Cake for Tet.

– The older will teach the young about the recipes and tips in making Chung cakes and they are more than happy to share.

– My groups’ passion is keeping the beauty of Vietnamese tradition, inspire Vietnamese culture not only to Vietnamese youth but also to foreign friends who are eager to discover Vietnam. If that who you are, then this is what you really need!!!

Dịch nghĩa:

Các gia đình ở Việt Nam đã cách mạng hóa việc làm bánh nếp truyền thống Tết (bánh Chung). Truyền thuyết kể rằng một trong những hoàng tử của gia đình hoàng gia đầu tiên của Việt Nam đã phát minh ra công thức từ bốn đến năm ngàn năm trước. Được làm từ những nguyên liệu rất cơ bản bao gồm gạo nếp, đậu, thịt lợn, bánh đánh bại các lễ vật xa xỉ khác tại cuộc thi của các vị vua và đã trở thành một phần tất yếu của Tết Việt Nam kể từ đó.

– Hàng năm, gia đình và người thân và hàng xóm nên tập trung tại nhà ai đó để chuẩn bị Bánh Chung cho Tết.

– Người lớn tuổi sẽ dạy cho các bạn trẻ về các công thức và mẹo làm bánh Chung và họ rất vui được chia sẻ.

– Niềm đam mê của các nhóm tôi là giữ gìn vẻ đẹp của truyền thống Việt Nam, truyền cảm hứng cho văn hóa Việt Nam không chỉ cho giới trẻ Việt Nam mà còn cho những người bạn nước ngoài háo hức khám phá Việt Nam. Nếu đó là bạn, thì đây là thứ bạn thực sự cần !!!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!