Lớp 9

Tiếng Anh 9 Unit 12: Skills 1

Soạn Anh lớp 9 Unit 12 Skills 1 giúp các em học sinh lớp 9 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 78 để chuẩn bị bài học My Future Career trước khi đến lớp.

Giải bài tập Unit 12 lớp 9 Skills 1 được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, trau dồi kỹ năng để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 12 Skills 1 lớp 9, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 Unit 12: Skills 1

Câu 1

1. Discuss the questions. Read the article from a career guide website and check your answers.

(Thảo luận những câu hỏi. Đọc bài báo từ trang web hướng nghiệp và kiểm tra câu trả lời của bạn)

CHOOSING A CAREER: THINK IT OVER!

A career used to be understood as a single occupation that people did to earn a living. However, in the changing world of work, nowadays people have to keep learning and be responsible for building their future. Therefore, a career is now considered more than a job. Rather, it is an ongoing process of learning and development of skills and experience. Choosing a career path is hard – you have to consider many things. Firstly, you should consider what you like, what is most important to you, what you are good at and who is there to help you. For example, you may care mostly about earning as much money as possible or you may want to experience job satisfaction, or make a difference to society. Then, you should take into account education and learning styles. You may want to follow an academic route of high school, then college or university. Alternatively, you may opt for vocational training where you learn skills which can be applied directly to a job. Thirdly, you should do your own research to explore possible career paths. For instance, career paths in education include teaching, curriculum development, research or administration. Finally, speak to people. Your parents, your teachers, and even your peers can give you good advice.

Gợi ý đáp án

1. What is a job? (Công việc là gì? )

=> A job is something people do to earn money.

2. What is a career? (Sự nghiệp là gì? )

=> A career is more than a job. It is an ongoing process of learning and development of skills and experience.

3. How different are they? (Chúng khác nhau thế nào? )

=> Very different. (A job describes what you are doing now, a career describes your job choices over your working life, with the aim of improving your quality of life.)

Câu 2

2. Match the highlighted words/phrases in the article with their meanings.

(Nối từ/ cụm từ được làm nổi bật trong bài báo với nghĩa của nó)

Gợi ý đáp án

1. career path

2. peers

3. ongoing

4. alternatively

5. take into account

Câu 3

3. Decide if the statements are true (T) or false (F).

(Quyết định những câu sau là đúng hay sai)

Gợi ý đáp án

1.T

2.F

3.F

4.T

5.T

6.T

Câu 4

4. Think about the skills and abilities to do the jobs below. Work together to make notes.

(Nghĩ về những kỹ năng và khả năng để làm những công việc bên dưới. Làm việc cùng nhau và ghi chú lại)

Tạm dịch:

Y tá

Thích: chăm sóc người khác / làm việc nhóm / làm một điều gì khác trong cuộc sống của con người.

Đặc điểm nhân cách: mạnh mẽ, bình tĩnh, kiên nhẫn, chăm sóc.

Khả năng: có thể xử lý các vấn đề về y tế.

Gợi ý đáp án

Likes

Personality traits

Abilities

Business person

– Teamwork

– Administration

– Planning

Strong, calm, decisive

Can handle with different situations.

Teacher

– Caring for others

– Inspire

– Organizing class

Patient, caring, sympathetic

Can inspire students and understand their need

Câu 5

5. Choose one job from 4 and present your group’s ideas.

(Chọn một công việc từ bài 4 và trình bày ý kiến của nhóm bạn)

Gợi ý đáp án

We think a nurse is a person who likes to take care of other people and can work in a team. We also think he or she shouldn’t be afraid of medical matters, I like giving injections or doing stitches. Nurses also have to be emotionally strong, since they see some pretty sad and upsetting things through their work.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!