Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 9: Từ vựng

Tiếng Anh 7 Unit 9: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 9: Festivals around the world sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 9 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 – SGK Global Success bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 9: Từ vựng

Từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 9:  Festivals around the world – Global Success

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
Candy n /ˈkændi/ Kẹo
Cannes Film Festival /ˈkæn fɪlm ˈfestɪvl/ Liên hoan phim Cannes
Carve v /kɑːv/ Chạm, khắc
Costume n /ˈkɒstjuːm/ Trang phục
Decorate v /ˈdekəreɪt/ Trang trí
Decoration n /ˌdekəˈreɪʃn/ Đồ trang trí
Disappointing adj /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/ Đáng thất vọng
Disappointment n /ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/ Sự thất vọng
Dutch adj, n /dʌtʃ/ Thuộc về Hà LanNgười Hà Lan
Easter n /ˈiːstə(r)/ Lễ Phục sinh
Feast n /fiːst/ Bữa tiệc
Feature v /ˈfiːtʃə(r)/ Trình diễn đặc biệt
Fireworks display /ˈfaɪəwɜːk dɪˈspleɪ/ Bắn pháo hoa
Float n /fləʊt/ Xe diễu hành
Folk dance n /fəʊk dɑːns/ Điệu nhảy/ múa dân gian
Mid-Autumn Festival /mɪd ˈɔːtəm ˈfestɪvl/ Tết Trung thu
(the) Netherlands /ˈneðələndz/ Nước Hà Lan
Parade n /pəˈreɪd/ Cuộc diễu hành
Prosperity n /prɒˈsperəti/ Sự thịnh vượng
Symbol n /ˈsɪmbl/ Biểu tượng
Take part in /teɪk pɑːt ɪn/ Tham gia
Thanksgiving n /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/ Lễ Tạ ơn

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!