Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 4: Skills 1

Tiếng Anh 7 Unit 4: Skills 1 giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 46 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 4: Music and Arts trước khi đến lớp.

Soạn Skills 1 Unit 4 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4: Skills 1

Bài 1

Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. (Nhìn vào những bức tranh. Thảo luận các câu hỏi bên dưới với bạn.)

What does each photo show? Do you like it?

(Mỗi bức tranh thể hiện điều gì? Bạn có thích nó không?)

Look at the pictures

Trả lời:

– The first picture shows a water puppet show.

(Hình ảnh đầu tiên thể hiện một màn múa rối nước.)

– The second picture is the Quan Ho singing.

(Bức tranh thứ hai là hát Quan họ.)

– I like them very much.

(Tôi rất thích chúng.)

Bài 2

Read the email and match the highlighted words with their meanings. (Đọc email và nối các từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. event or celebration

To: [email protected]

Subject: A water puppet show

Dear Sue,

How are things with you? I arrived in Viet Nam three days ago, and everything is perfect.

Yesterday I went to see a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi. The show was fantastic ! The artists performed the show in a pool. They stood behind a screen. They used strings under the water to control the puppets and make them move on the water! The show was about rice farming and a festival in a village. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam. Water puppetry is a special traditional art form. People love it, and most tourists coming to Viet Nam love to see it. I wish you were here with me. See you next week.

Love,

Mary

Hướng dẫn dịch:

Tới: [email protected]

Chủ đề: Múa rối nước

Sue thân mến,

Mọi việc với bạn thế nào? Tôi đến Việt Nam ba ngày trước, và mọi thứ đều hoàn hảo.

Hôm qua tôi đi xem múa rối ở một nhà hát ở trung tâm Hà Nội. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời! Các nghệ sĩ biểu diễn chương trình trong một bể bơi. Họ đứng sau một bức bình phong. Họ sử dụng dây dưới nước để điều khiển các con rối và làm cho chúng di chuyển trên mặt nước! Chương trình nói về việc trồng lúa và lễ hội ở một ngôi làng. Mọi người nói rằng những chương trình này là bình thường về cuộc sống hàng ngày ở các vùng quê Việt Nam. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt. Mọi người yêu thích nó và hầu hết khách du lịch đến Việt Nam đều thích xem nó. Ước gì bạn ở đây với tôi. Gặp lại bạn vào tuần tới.

Yêu và quý,

Mary

Trả lời:

1. showed or presented – performed

(thể hiện hoặc trình bày – trình diễn)

2. following tradition – traditional

(theo truyền thống – thuộc về truyền thống)

3. nice, interesting- fantastic

(tuyệt vời, thú vị – xuất sắc, hay)

4. event or celebration – festival

(sự kiện hoặc sự tổ chức lễ kỉ niệm – lễ hội)

Bài 3

Read the email again and answer the questions. (Đọc lại email và trả lời các câu hỏi.)

1. Who went to see a water puppet show yesterday?

(Ai đã muốn đi xem chương trình múa rối nước ngày hôm qua?)

2. Where did the water puppet show take place?

(Chương trình múa rối nước diễn ra ở đâu?)

3. Who controlled the puppets?

(Ai là người đã điều khiển các con rối?)

4. What are water puppet shows normally about?

(Chương trình múa rối nước thường nói về điều gì?)

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form?

(Múa rối nước có phải là loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam không?)

Trả lời:

1. Mary went to see a water puppet show yesterday.

(Hôm qua Mary đã đi xem một buổi biểu diễn múa rối nước.)

Thông tin: Yesterday I went to see a puppet show….

(Hôm qua tôi đi xem múa rối.)

2. The water puppet show took place in the center of Ha Noi.

(Múa rối nước diễn ra tại trung tâm Hà Nội.)

Thông tin: a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi….

(múa rối ở một nhà hát ở trung tâm Hà Nội.)

3. The artists controlled the puppets.

(Các nghệ sĩ đã điều khiển những con rối.)

Thông tin: The artists performed the show in a pool ….They used strings under the water to control the puppets.

(Các nghệ sĩ biểu diễn chương trình trong một hồ bơi… Họ sử dụng dây dưới nước để điều khiển các con rối.)

4. The water puppet shows normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(Múa rối nước thường kể về cuộc sống đời thường ở nông thôn.)

Thông tin: … these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(những chương trình này là bình thường về cuộc sống hàng ngày ở các vùng quê Việt Nam.)

5. Yes, it is.

(Đúng vậy.)

Thông tin: Water puppetry is a special traditional art form.

(Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt.)

Bài 4

Work in pairs. Ask and answer about Mark’s school musical performance last year. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về buổi biểu diễn âm nhạc ở trường của Mark năm ngoái.)

Mark’s school performance (Buổi biển diễn của trường Mark)

 • Time: Sat. night (Thời gian: Tối thứ Bảy)
 • Duration: 3 hours (Thời lượng: 3 tiếng)
 • Place: schoolyard (Địa điểm: sân trường)
 • Items performed: plays, dances, songs, magic, … (Tiết mục biểu diễn: kịch, nhảy, hát, ảo thuật,…)

Example:

A: When was the performance? (Tiết mục diễn ra khi nào?)

B: On Saturday night. (Vào tối thứ Bảy.)

A: How long did it last? (Nó kéo dài bao lâu?)

B: It lasted three hours. (Nó kéo dài 3 tiếng.)

Trả lời:

A: Where did it take place?

(Buổi biểu diễn diễn ra ở đâu?)

B: It took place in the schoolyard.

(Nó diễn ra ở sân trường.)

A: What items did the performance show?

(Buổi biểu diễn đã thể hiện những tiết mục nào?)

B: It performed plays, dances, songs, magic,..

(Nó trình diễn những vở kịch, điệu múa, bài hát, ảo thuật, …)

Bài 5

Your school is going to have a musical performance to celebrate Teachers’ Day. (Trường của bạn sắp tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ để chào mừng Ngày Nhà giáo.)

Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute.

(Làm việc theo nhóm. Lên kế hoạch cho buổi biểu diễn và nói về những hạng mục bạn sẽ đóng góp.)

Your school performance

 • Time: _______
 • Duration: _______
 • Place: _______
 • Items contributed: _______

Trả lời:

Your school performance (Màn biểu diễn của trường em)

 • Time: 8 p.m (Thời gian: 8 giờ tối)
 • Duration: 3 hours (Khoảng thời gian: 3 tiếng)
 • Place: school stage (Địa điểm: sân khấu của trường)
 • Items contributed: songs, dramas, dances,… (Tiết mục đóng góp: hát, kịch, nhảy,…)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!