Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 3: Reading

Tiếng Anh 7 Unit 3 Reading giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 34, 35 sách Cánh diều bài I bought new shoes trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 3 lớp 7 trang 34, 35 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 3: Reading trang 34 mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 3: Reading

Giải Unit 3: I bought new shoes Reading

YARN BOMB!

When most people think of knitting, they think of yarn sweaters, Scarves, or hats. But some people do something different with knitting. They yarn bombl Yarn bombing is a kind of street art. People knit colorful “jackets” to cover large objects, such as cars, trees, bicycles, and even bridges!

Knit the Bridge is the largest yarm bomb project ever in the United States. Hundreds of people knitted 2,500 panels and covered the Andy Warhol Bridge in Pittsburgh with them. I’t was a special project because many different groups of people worked on it together. They became closer through the project.

Around the world, you can find examples of yarn bombing in many places, such as London, Copenhagen, Paris, Mexico City, and Baii. Yarn bombers hope to tell stories through their knit art. They want to make their cities more colorful and interesting. They also want people to see their cities in a different way.

BOM SỢI

Khi hầu hết mọi người nghĩ đến đan móc, họ nghĩ đến áo len sợi, Khăn quàng cổ hoặc mũ. Nhưng một số người làm điều gì đó khác với đan len. Họ đánh bom bằng sợi Đánh bom bằng sợi là một loại hình nghệ thuật đường phố. Mọi người đan những chiếc “áo khoác” đầy màu sắc để che những vật thể lớn, chẳng hạn như ô tô, cây cối, xe đạp và thậm chí cả cây cầu!

Knit the Bridge là dự án bom sợi lớn nhất từ ​​trước đến nay ở Hoa Kỳ. Hàng trăm người đã đan 2.500 tấm và che cầu Andy Warhol ở Pittsburgh bằng chúng. Đó là một dự án đặc biệt bởi vì nhiều người khác nhau đã làm việc cùng nhau. Họ trở nên thân thiết hơn thông qua dự án.

Trên khắp thế giới, bạn có thể tìm thấy các ví dụ về vụ đánh bom sợi ở nhiều nơi, như London, Copenhagen, Paris, Mexico City và Baii. Những người làm bom sợi hy vọng sẽ kể những câu chuyện thông qua nghệ thuật đan của họ. Họ muốn làm cho thành phố của họ nhiều màu sắc và thú vị hơn. Họ cũng muốn mọi người nhìn thành phố của họ theo một cách khác.

Câu A

Look at the title and the photos. What’s do you think a yarn bomb is? (Nhìn vào tiêu đề và các bức ảnh. Em nghĩ Yarn Bomb là gì?)

Gợi ý đáp án

Yarn bomb is a kind of street art ( Yarn bomb là một thể loại nghệ thuật đường phố)

Câu B

Skim the article. What is the Knit the Bridge project? (Đọc lướt bài báo. Dự án Knit the bridge là gì?)

Gợi ý đáp án

Knit the Bridge is the largest yarn bomb project ever in the United States.

Câu C

Talk with a partner. Why do you think people yarn bomb? (Nói với bạn cùng bàn. Tại sao em lại nghĩ rằng người ta bom sợi?)

Gợi ý đáp án

I think people yarn bomb because they want to make their cities more colorful and interesting. They also want people to see their cities in a different way.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!