Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 2: Reading

Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 25 sách Cánh diều bài What does she look like trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 2 lớp 7 trang 25 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 2 Reading, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 2: Reading

Câu A

Look at the photo. What do you think these people are like? (Nhìn vào bức ảnh dưới đây. Bạn nghĩ những người này như thế nào?)

Gợi ý đáp án

In my opinion they are nice and kind.

Reading

FIRST IMPRESSIONS

When we meet a stranger, we create an idea of that person in our mind. We call this a first impression

How do we create first impressions of people? Most of the time, we see what the person looks like. We look at the person physical appearance, such as eyes, hair, and height.

A writer, Malcolm Gladwell, did a survey of the leaders of big companies in the United States. He found that a lot of them were tail men. Gladwell says that we choose taller people to be our leaders without knowing it. This is because tall people feel like leaders to us. Bụt not everyone agrees. We don’t always make important decisions based only on our first impressions.

Giving people a good first impression can be important, like in a job interview. But first impressions are not always true. We often change how we feel about people when we know them better.

NHỮNG ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN

Khi chúng ta gặp một người lạ, chúng ta hình thành ý tưởng về người đó trong đầu. Chúng ta gọi đó là ấn tượng đầu tiên

Làm thế nào để chúng ta tạo ấn tượng đầu tiên với mọi người? Hầu hết thời gian, chúng ta xem người đó như thế nào. Chúng ta xem xét ngoại hình của một người như là đôi mắt, mái tóc và chiều cao

Một nhà văn, Malcolm Gladwell, đã làm một cuộc khảo sát về những người đứng đầu các công ty lớn ở Hoa Kỳ. Ông nhận thấy rằng rất nhiều người trong số họ là những người có đuôi. Gladwell nói rằng chúng ta chọn những người cao hơn làm lãnh đạo của mình mà không hề hay biết. Điều này là do những người cao cảm thấy giống như những nhà lãnh đạo đối với chúng tôi. Nhưng không phải ai cũng đồng ý. Không phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra những quyết định quan trọng chỉ dựa trên ấn tượng đầu tiên của mình.

Tạo cho mọi người một ấn tượng tốt ban đầu có thể rất quan trọng, giống như trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Nhưng ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng. Chúng ta thường thay đổi cách chúng ta cảm nhận về mọi người khi chúng ta hiểu rõ hơn về họ.

Câu B

Skim the articles. When do people create a first impression? (Đọc lướt bài báo. Khi nào thì con người tạo ấn tượng đầu tiên)

Gợi ý đáp án

a. When they meet someone new (Khi họ gặp ai đó mới)

b. When they know someone well (Khi họ biết rõ một người)

Câu C

Scan the article. When is a good first impression important? (Đọc kĩ bài báo. Khi nào thì ấn tượng tốt đầu tiên là quan trọng?)

Gợi ý đáp án

In a job interview (Trong một cuộc phỏng vấn xin việc)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!