Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting Started

Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting Started giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 104, 105 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 10: Energy Sources trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 10 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 10: Getting Started

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Bài 1

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào bố.

Mr Tân: Lan, con đang làm gì vậy? Bây giờ đã khá muộn.

Lan: Con đang làm một dự án về các nguồn năng lượng. Nhưng con không hoàn toàn hiểu năng lượng là gì.

Mr Tan: Ừ, đó là nguồn mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

Lan: Ồ. Nó đến từ đâu ạ?

Ông Tân: Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên. Chúng tôi gọi chúng là các nguồn không thể tái tạo.

Lan: Nó có thể đến từ mặt trời, gió hay nước nữa không?

Ông Tan: Có thể. Chúng ta gọi đó là các nguồn năng lượng tái tạo bởi vì chúng tôi không thể sử dụng hết chúng. Có thể tái tạo nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng thay thế chúng.

Lan: Con hiểu rồi.

Mr Tan: Con biết đấy, một số loại năng lượng rẻ và dễ sử dụng, nhưng một số loại khác thì đắt hơn và khó tìm hơn…

Bài 2

What are Lan and her father talking about? (Lan và bố cô ấy đang nói chuyện gì vậy?)

A. Energy

B. Sources

C. Energy sources

Đáp án: C

Hướng dẫn dịch:

A. Năng lượng

B. Các nguồn

C. Các nguồn năng lượng

Bài 3

Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Lan doing?

2. What does energy mean?

3. Where does energy come from?

4. What are renewable sources?

Lời giải:

1. She’s doing a project on energy sources.

2. It’s power that we use to provide us with light, heat or electricity.

3. It comes from many different sources like coal, oil, natural gas.

4. They are energy that we can easily replace.

Hướng dẫn dịch:

1. Lan đang làm gì?

– Cô ấy đang thực hiện một dự án về các nguồn năng lượng.

2. Năng lượng nghĩa là gì?

– Đó là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

3. Năng lượng đến từ đâu?

– Nó đến từ nhiều nguồn khác nhau như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên.

4. Nguồn tái tạo là gì?

– Chúng là năng lượng mà chúng ta có thể dễ dàng thay thế.

Bài 4

Match the words/ phrases in the box with the correct pictures. (Nối các từ / cụm từ trong hộp với các hình ảnh chính xác)

Bài 4

Lời giải:

1. d. oil (dầu)

2. a. wind energy (năng lượng gió)

3. b. coal (than đá)

4. c. natural gas (khí tự nhiên)

Bài 5

Complete each of the sentences with the correct word from the conversation. (Hoàn thành mỗi câu với từ đúng trong cuộc hội thoại)

1. Energy is ___________that we use to provide us with light, heat or electricity.

2. When energy comes from the__________, wind and water, we call it renewable energy.

3. When energy comes from wind, we call it __________energy.

4. We cannot _________ out of renewable energy.

5. Some types of energy are _________and easy to use.

Lời giải:

1. power
2. sun
3. wind
4. run
5. cheap

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng là năng lượng mà chúng ta sử dụng để cung cấp cho chúng ta ánh sáng, nhiệt hoặc điện.

2. Khi năng lượng đến từ mặt trời, gió và nước, chúng ta gọi nó là năng lượng tái tạo.

3. Khi năng lượng đến từ gió, chúng ta gọi nó là năng lượng gió.

4. Chúng ta không thể cạn kiệt năng lượng tái tạo.

5. Một số dạng năng lượng rẻ và dễ sử dụng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!