Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 10: A Closer Look 1

Tiếng Anh 7 Unit 10: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 106 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 10: Energy Sources trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 10 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 10: A Closer Look 1

Bài 1

Match the types of energy in A with the energy sources in B. (Hãy ghép các dạng năng lượng ở A với các nguồn năng lượng ở B).

Bài 1

Lời giải:

1. d
2. c
3. a
4. b

Hướng dẫn dịch:

1. năng lượng mặt trời – d. mặt trời

2. năng lượng gió – c. gió

3. năng lượng thuỷ điện – a. nước

4. năng lượng hạt nhân – b. hạt nhân

Bài 2

Match the types of energy in A with the energy sources in B. (Hãy ghép các dạng năng lượng ở A với các nguồn năng lượng ở B)

Bài 2

Lời giải:

1. nuclear energy (năng lượng hạt nhân)

2. hydro energy (năng lượng thuỷ điện)

3. solar energy (năng lượng mặt trời)

4. wind energy (năng lượng gió)

Bài 3

Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ bài 1 hoặc 2.)

1. A good place to change ________ to energy is near the sea because of the sea breezes.

2. They are putting solar panels on the roof of our building to produce ______.

3. When energy comes from __________, we call it hydro energy.

4. They are reducing the use of__________ because it is not safe to produce.

Lời giải:

1. wind
2. solar energy
3. water
4. nuclear energy

Hướng dẫn dịch:

1. Nơi tốt để đổi gió thành năng lượng là gần biển vì có gió biển.

2. Họ đang đặt các tấm pin mặt trời trên nóc tòa nhà của chúng tôi để sản xuất năng lượng mặt trời.

3. Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi nó là năng lượng thủy.

4. Họ đang giảm sử dụng năng lượng hạt nhân vì nó không an toàn để sản xuất.

Bài 4

Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words. (Nghe và lặp lại, chú ý đến các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Bài 4

Bài 5

Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words. (Nghe và lặp lại, chú ý đến các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch chân.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng hạt nhân là nguy hiểm và đắt tiền.

2. Chúng ta nên đi xe đạp khi đi quãng đường ngắn.

3. Từ “recycle” có ba âm tiết.

4. Đốt than đang làm ô nhiễm môi trường của chúng ta.

5. Chính phủ của chúng tôi đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để thay thế khí đốt.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!