Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started

Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 8, 9 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: Hobbies trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 1 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting Started

Bài 1

My favourite hobby
(Sở thích yêu thích của tôi)

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Ann: Your house is very nice, Trang

Trang: Thanks! Let’s go upstairs. I’ll show you my room.

Ann: I love your dollhouse. It’s amazing. Did you make it yourself?

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

Ann: Really? Is it hard to build one?

Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue. Then just use a bit of creativity. What do you do in your free time?

Ann: I like horse riding.

Trang: That’s rather unusual. Not many people do that.

Ann: Actually, it’s more common than you think. There are some horse riding clubs in Ha Noi now. I go to the Riders’ Club every Sunday.

Trang: I’d love to go to your club this Sunday. I want to learn how to ride.

Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Ngôi nhà của bạn rất đẹp, Trang.

Trang: Cảm ơn! Đi lên lầu đi, tôi sẽ chỉ cho bạn phòng của tôi.

Ann: Tôi yêu ngôi nhà búp bê của bạn. Nó thật tuyệt vời. Bạn tự làm cái đó à?

Trang: Đúng vậy. Sở thích của tôi là xây dựng những ngôi nhà búp bê.

Ann: Thật không? Có khó để xây dựng một cái không?

Trang: Không hẳn. Tất cả những gì bạn cần là một số bìa cứng và keo dán. Sau đó, chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo. Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Ann: Tôi thích cưỡi ngựa.

Trang: Điều đó khá bất thường. Không có nhiều người làm như vậy.

Ann: Thực ra, nó phổ biến hơn bạn nghĩ. Hiện nay có một số câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Hà Nội. Tôi đến Câu lạc bộ Cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.

Trang: Tôi rất muốn đến câu lạc bộ của bạn vào Chủ nhật này. Tôi muốn học cách cưỡi ngựa.

Ann: Chắc chắn rồi. Lớp học của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Bài 2

Read the conversation again and and write T (True) or F (False). (Đọc lại bài hội thoại và viết Đúng (T) hay Sai (F).)

1. Trang needs help with building dollhouses.

2. Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

3. To build a dollhouse, you need to use your creativity.

4. Ann goes to a horse riding club every Sunday.

5. Ann’s lesson starts at 8 p.m.

Gợi ý trả lời:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

Trang needs help with building dollhouses.

(Trang cần sự giúp đỡ để xây ngôi nhà búp bê.)

Thông tin: Ann: … Did you make it yourself?

(… Bạn đã tự làm cho mình?)

Trang: Yes. My hobby is building dollhouses.

( Vâng. Sở thích của tôi là xây dựng những ngôi nhà búp bê.)

2. T

Trang uses glue and cardboard to build her dollhouse.

(Trang sử dụng keo dán và bìa cứng để xây nhà búp bê của cô ấy.)

Thông tin: Trang: Not really. All you need is some cardboard and glue.

(Không hẳn. Tất cả những gì bạn cần là một số bìa cứng và keo dán.)

3. T

To build a dollhouse, you need to use your creativity.

(Để xây nhà búp bê, bạn cần sử sự sáng tạo của bạn.)

Thông tin: … Then just use a bit of creativity.

(Sau đó bạn chỉ cần sử dụng một chút sáng tạo)

4. T

Ann goes to a horse riding club every Sunday.

(Ann đi đến câu lạc bộ cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.)

Thông tin: Ann: …I go to the Riders’ Club every Sunday.

(Tôi đến Câu lạc bộ Cưỡi ngựa vào Chủ nhật hàng tuần.)

5. F

Ann’s lesson starts at 8 p.m.

(Lớp học của Ann bắt đầu vào 8 giờ tối.)

Thông tin: Ann: Sure. My lesson starts at 8 a.m.

(Lớp học của tôi bắt đầu lúc 8 giờ sáng.)

Bài 3

Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat. (Viết từ và cụm từ từ hộp vào dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)

building dollhouses

collecting teddy bears

making models

horse riding

gardening

collecting coins

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. making model

2. riding horse

3. collecting coins

4. gardening

5. building dollhouses

6. collecting teddy bears

Bài 4

Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. (Làm việc theo nhóm. Viết những sở thích từ Bài 3 vào cột thích hợp.)

doing things

making things

collecting things

Add some other hobbies to each column

(Thêm một số sở thích khác vào mỗi cột.)

Gợi ý trả lời:

doing things

making things

collecting things

– gardening (làm vườn)

– horse riding (cưỡi ngựa)

– making model (làm mô hình)

– building dollhouses (xây nhà búp bê)

– collecting teddy bears (thu thập gấu bông)

– collecting coins (thu thập đồng xu)

Other hobbies (Một vài sở thích khác):

  • doing things: listening to music (nghe nhạc), reading books (đọc sách),…
  • making things: cooking (nấu ăn), baking (làm bánh),…
  • collecting things: collecting stamp (sưu tập tem), collecting old books (sưu tập sách cũ),…

Bài 5

Find someone who… Tìm một người …

Work in groups. Ask your classmates which hobbies they like. Use the question “Do you like…?”. Write the students’ names in the table below. Which hobby is the most popular?

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn cùng lớp của bạn xem họ thích những sở thích nào. Sử dụng câu hỏi “Bạn có thích …?”. Viết tên các học sinh vào bảng dưới đây. Sở thích nào là phổ biến nhất?)

Find someone who likes…

(Tìm ra người thích….)

horse riding
building dollhouses
collecting teddy bears
collecting coins
gardening
making models

Gợi ý trả lời:

Nam: Do you like horse riding?

(Bạn có thích cưỡi ngựa không?)

Minh: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like building dollhouses?

(Bạn có thích xây nhà búp bê không?)

Linh: Yes, I do

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like collecting teddy bears?

(Bạn có thích thu thập gấu bông không?)

My: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like collecting coins?

(Bạn có thích thu thập đồng xu không?)

Mai: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Do you like gardening?

(Bạn có thích làm vườn không?)

Phong: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

Nam: Nam: Do you like making models?

(Bạn có thích làm mô hình không?)

Huy: Yes, I do.

(Vâng, tôi thích.)

horse riding (cưỡi ngựa) Minh
building dollhouses (xây nhà búp bê) Linh
collecting teddy bears (sưu tầm gấu bông) My
collecting coins (sưu tầm tiền xu) Mai
gardening (làm vườn) Phong
making models (làm mô hình) Huy

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!